15-procentowy wzrost Impela za trzy kwartały

15-procentowy wzrost Impela za trzy kwartały

Przychód firmy wyniósł 1,047 miliarda złotych, czyli o 15 procent więcej, niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. W trzecim kwartale przychody Impela wyniosły 358,2 miliony złotych, a zysk operacyjny – 19,6 miliona.

W dniu raportowania firma wyróżniła trzy procesy akwizycyjne, które należą do najważniejszych wydarzeń minionego okresu. Impel przejmuje Climbex, Ad Acta oraz Brink’s. Podpisanie docelowej umowy z Brink’s C.L. Polska uzależnione jest od pozytywnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej możliwości przejęcia spółki. Łączne przychody w 2011 roku wymienionych spółek to kwota 80 milionów złotych.

W strategii Grupy Impel akwizycje stanowią ważny czynnik wzrostu. Zamknięte przejęcia pozwolą nam zwiększyć dynamikę wzrostu i, co ważniejsze, zyski. Zakup Spółki Climbex, która dołączy do segmentu obsługa nieruchomości, umożliwia oferowanie nowoczesnych i wysokospecjalistycznych usług w zakresie czyszczenia instalacji przemysłowych w Polsce i za granicą – mówi Danuta Czajka, wiceprezes Impel SA. – Natomiast przejęcie Brink’s C.L. Polska umacnia naszą pozycję na rynku w sektorze usług konwojowania i liczenia wartości pieniężnych, przybliżając nas do pozycji lidera. Dzięki tej akwizycji zwiększamy potencjał dalszego wzrostu, będziemy mogli zapewnić również bardziej efektywną realizację usług. Mamy nadzieję na dobrą współpracę z nowymi Klientami i liczymy, że przyniesie ona wymierne korzyści dla obu stron. Zakup spółki Brink’s C.L. Polska i Ad Acta to ważny krok w kierunku konsolidacji rynku ochrony i perspektywa dalszego rozwoju Segmentu Ochrona. Prowadzimy dalsze procesy akwizycyjne, które wzmocnią portfolio grupy Impel.

200-procentowy wzrost zanotowały operacje zagraniczne, a szczególnie dynamika wzrostu w zakresie Linii Produktowej Business Process Outsourcing –  BPO (Accounting, HR, Informatyka). Wzrost w tej wyspecjalizowanej linii wyniósł 68 procent rok do roku.

W okresie trzech kwartałów, w segmentach tradycyjnie najlepsza jest Obsługa Nieruchomości, z ponad 500 mln przychodów ze sprzedaży przy rentowności 5,4 procent, a dalej Ochrona z przychodami ponad 334 milionów złotych i rentownością 2,9 procent. Jednostka Biznesowa – Dystrybucja osiągnęła natomiast przychody na poziomie 211 milionów złotych i wypracowała rentowność 3,8 procent. Na podkreślenie jednak zasługuje wzrost sprzedaży w tym segmencie o blisko 40 procent.

Analiza osiągniętych wyników pozwala analitykom rynkowym wyceniać spółkę 20 procent powyżej dzisiejszej wartości na giełdzie z rekomendacją „kupuj”.