AB S.A. stawia na rozwój i dywersyfikację portfela

AB S.A. stawia na rozwój i dywersyfikację portfela

Grupa AB zamknęła rok finansowy 2011/2012(cztery kwartały narastająco), osiągając rekordowe obroty na poziomie ponad 4,3 mld zł. 

Wrocław, 31 sierpnia 2012 r. – AB S.A. – wiodący dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej – w II kwartale 2012 r. (IV kwartał roku finansowego 2011/2012) wygenerował 963,17mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 7,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Raportowany okres jest jednocześnie ostatnim kwartałem roku finansowego dla AB S.A. Według danych nieaudytowanych za cały rok 2011/2012 (który zakończył się 30 czerwca 2012 r.) spółka kolejny raz osiągnęła rekordowe obroty. Przychody narastająco osiągnęły poziom 4 337,55 mln zł,co oznacza 21 proc. wzrost w porównaniu do roku obrotowego 2010/2011. Skonsolidowany zysk netto po czterech kwartałach wyniósł 47,92 mln zł i był wyższy o 9% od wyniku po czterech kwartałach 2010/2011 roku. Skonsolidowany EBITDA wyniósł 86 458 tyś zł i był wyższy o 12% od wartości uzyskanej w roku finansowym 2010/2011 (*).

Na wzrosty wyników duży wpływ miały nowe umowy dystrybucyjne i stałe poszerzanie oferty produktowej, praca nad efektywnością operacyjną firmy oraz bliska współpraca z resellerami. Odnotowaliśmy 12% wzrost liczby obsługiwanych klientów r/r – powiedział Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A. W pierwszej połowie roku 2012 spółka odnotowała prawie 2 mld zł skonsolidowanych przychodów i ponad 16 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Opierając biznes na podstawowej ofercie, AB kontynuuje dywersyfikację swojego portfela produktowego. Spółka rozwija sprzedaż zaawansowanych produktów klasy korporacyjnej i usług biznesowych w chmurze. Ponadto, AB stawiając na marki własne rozwija sprzedaż tabletów pod marką Triline. Obecnie w sklepach dostępne są dwa modele – Triline 7” i Triline 10.1”, które już zdobywająswoich odbiorców.

Elastycznie dostosowujemy naszą ofertę do aktualnych potrzeb rynku mówi Prezes Przybyło. Mimo obecnej koniunktury obrana przez nas polityka handlowa pozwala nam generować coraz wyższe przychody i utrzymywać pozycję lidera na rynku dystrybucji w regionie. Stawiamy na te produkty i usługi, które potencjalnie są najbardziej zyskowne a popyt na nie stale rośnie – dodaje Prezes AB S.A.

Konsekwentnie kontynuując strategię inwestycyjną, spółka AB wchodzi w kolejny etap realizacji najbardziej nowoczesnego w regionie Centrum Dystrybucyjnego. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę oraz podpisaniu umowy z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki w ramach działania Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (sektor usług nowoczesnych), jeszcze w tym roku ruszą przygotowania do budowy w Magnicach. Główne prace budowlane powinny się rozpocząć już w połowie przyszłego roku – tłumaczy Andrzej Przybyło. Natomiast przeprowadzkę i uruchomienie Centrum Dystrybucyjnego planujemy na okres 2014/2015– dodaje Prezes. Wartość projektu ocenia się na 84 mln zł, z czego ok. 30 proc. stanowi dotacja z Unii Europejskiej.

Stopniowo zwiększamy swoje udziały rynkowe, a realizacja inwestycji w Magnicach pozwoli podtrzymać dotychczasowe tempo rozwoju wewnętrznego w Grupie AB i umozliwic rozwój nowych rodzajów usług  – tłumaczy Andrzej Przybyło. Zmienia się oblicze rynku dystrybucji. Mając bezpośredni kontakt
z resellerami, integratorami i vendorami obserwujemy wszystkie zachodzące zmiany. Uważnie analizujemy każdy projekt inwestycyjny i podejmujemy świadome decyzje o rozbudowaniu naszego portfela o nowe grupy produktowe i usługi.

(*) – wyniki za okres 2010/11 oczyszczone o zdarzenia jednorazowe