AB uruchamia nowy ośrodek szkoleniowy na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego

AB uruchamia nowy ośrodek szkoleniowy na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego

WPT_Wrocławski Park Technologiczny3Ulokowanie Centrum Kompetencyjnego AB S.A. na terenie WPT umożliwi wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw działających w ramach WPT, które bazują w swojej działalności na zaawansowanych technologiach oraz stwarza szansę na współpracę z szeregiem laboratoriów oraz ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych, które funkcjonują we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Centrum Kompetencyjne jest autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym Microsoft. Zostało wyodrębnione z ośrodka szkoleniowego AB S.A. Ideą Centrum Kompetencyjnego jest przekazanie wiedzy i rozwiązań w teorii i praktyce odnośnie najnowszych technologii IT, a także podniesienie kwalifikacji w zakresie kompetencyjnym.

Centrum Kompetencyjne Optimus przeprowadza m.in. szkolenia związane z zaawansowanymi technologiami, warsztaty, webinaria, szkolenia techniczne z zakresu systemów operacyjnych, oprogramowania narzędziowego, administracji i konfiguracji serwerów, a także narzędzi pozwalających na przygotowanie projektów budowy struktury teleinformatycznej firmy. Dzięki umieszczeniu w ofercie szkoleń z zakresu technik sprzedaży, rozmów handlowych, negocjacji etc., Klienci mogą podnieść także swoje umiejętności interpersonalne w biznesie.

Nowy ośrodek korzysta z dwóch laboratoriów, sali wykładowej dla 80 słuchaczy oraz sali egzaminacyjnej. Szkolenia prowadzą certyfikowani trenerzy AB oraz trenerzy zewnętrzni. Centrum Kompetencyjne otwiera swoją ofertę zarówno dla klientów firmy AB S.A., jak i dla każdego chętnego chcącego się kształcić.

Nowy adres Centrum Kompetencyjnego AB: ul. Muchoborska 18, Wrocław.

Aktualnie trwają zapisy na webinaria online. To autorski cykl godzinnych szkoleń. Często webinarium stanowi wstęp do szkolenia stacjonarnego oferowanego przez Centrum Kompetencyjne AB S.A.

Aktualnie w ofercie znajdują się:

  • Lenovo X1 Concept 2016
  • Wyceń macierz w 20 minut
  • Serwery blade by Fujitsu – dlaczego warto oszczędzać miejsce w szafie?
  • Serwery blade w 30 minut dzięki Fujitsu System Architect
  • Fujitsu Storage Cluster – czyli środowisko dostępne 24/7 365 dni w roku.
  • HPE IMC – Podstawy marketingowo-techniczne – podstawy