ARAW i Polski Czempion patronem konferencji Youth Ways

youthways_konferencjaJuż 30 października we Wrocławiu, w hotelu Scandic Wrocław odbędzie się konferencja Youth Ways. Inicjatywa podjęta przez organizację AIESEC przeznaczona jest dla studentów, którzy wchodzą na rynek pracy i zainteresowani są dalszym zdobywaniem wiedzy oraz rozwijaniem swoich umiejętności w celu pełnego wykorzystania własnego potencjału.

Jest to pierwsza edycja konferencji. W jej skład będą wchodzić spotkania z inspirującymi postaciami polskiego biznesu, wykładowcami uczelni wyższych oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw. Celem projektu Youth Ways jest wykreowanie przestrzeni do wymiany poglądów, doświadczeń oraz oczekiwań między uzdolnionymi przedstawicielami środowiska akademickiego, a ludźmi, którzy osiągnęli sukces w życiu zawodowym.

Wykłady, szkolenia oraz panele dyskusyjne mają na celu przybliżyć młodym ludziom świat biznesu, a jednocześnie zaszczepić w nich taką mentalność, która w przyszłości przyniesie korzyści dla rozwoju lokalnej gospodarki, tak aby miasto Wrocław stało się atrakcyjniejszym miejscem zarówno dla pracodawców, jak i osób rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Jako pozarządowa organizacja studencka zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed młodymi ludźmi w kontaktach z biznesem i swoimi działaniami wychodzimy im naprzeciw. Bardzo cenimy sobie pozycję jaką odgrywa AIESEC w lokalnej przestrzeni akademicko-biznesowej i z pasją spełniamy swoją rolę m. in. poprzez realizację projektów mających na celu wspieranie polskich przedsiębiorców takich jak Youth Ways.

Dowiedz się więcej o Youth Ways: https://youth-ways.squarespace.com/