Bardzo dobry rok inwestycji. Warte były ponad 1,8 mld zł

Polskie firmy otworzyły się na inwestowanie w Polsce. W tym roku przy wsparciu PAIiIZ zamknęliśmy trzy projekty z kapitałem polskim – powiedział prezes PAIiIZ Sławomir Majman podczas spotkania prasowego podsumowującego inwestycje w roku 2014. – Będziemy namawiać polskich przedsiębiorców do korzystania z pomocy publicznej.

– Ten rok jest wyjątkowy pod względem napływu kapitału – podkreśliła dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych Iwona Chojnowska-Haponik. Wartość 52 zamkniętych przy wsparciu PAIiIZ inwestycji wyniosła 1816,74 mln euro i jest dwukrotnie wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast średnia wartość jednego projektu w 2014 r. to 35 mln euro. Jak zaznaczyła dyrektor Chojnowska-Haponik największym inwestorem są Stany Zjednoczone, Japonia oraz Chiny.

– W portfolio PAIiIZ znajdują się bardzo zaawansowane projekty produkcyjne – zaznaczył prezes Majman. – Tendencja sektora badawczo-rozwojowego jest rosnąca i będzie się umacniała – tłumaczyła dyrektor Chojnowska-Haponik.

Tegoroczna lista inwestycji potwierdza te tezy. Wśród zamkniętych projektów inwestycyjnych 18 pochodziło z sektora BPO, 11 projektów to branża motoryzacyjna, a 6 projektów to sektor badawczo-rozwojowy. Jak zaznaczyła dyrektor, 30% firm swój kapitał lokowało na terenie specjalnych stref ekonomicznych, natomiast 62% zakończonych projektów stanowią reinwestycje.

Pod względem kraju pochodzenia, na liście zakończonych projektów dominują Stany Zjednoczone (15 amerykańskich projektów). Agencja zamknęła również 12 inwestycji niemieckich oraz 4 szwedzkie.

Aktualnie PAIiIZ prowadzi 150 projektów inwestycyjnych o wartości 2708,6 mln euro, które w przyszłości mogą utworzyć 29 117 miejsc pracy. W porównaniu z rokiem ubiegłym nie zmieniły się główne kraje pochodzenia inwestycji. Najwięcej jest projektów amerykańskich (50 inwestycji), Niemiec (19),Francji (11) oraz Japonii (8).

Zorganizowaliśmy misję do Japonii skąd przywieźliśmy 4 projekty. Było to udane polowanie – podkreślił prezes Majman. Pod względem sektorów w pierwszej trójce dominuje BPO (34 projekty), motoryzacyjny (31 projektów) oraz B&R (16 projektów).

 Polowanie na inwestycje to nie pisanie rocznika statystycznego. To dawanie ludziom nowych miejsc pracy – podsumował spotkanie prezes Majman.

(PAIiIZ)