Hicron wdraża nową strategię zarządzania

Hicron wdraża nową strategię zarządzania

hicron logo kwadratIntensywny rozwój oraz zmieniające się rynkowe trendy to główny motor zmian w zarządzaniu spółką Hicron. Program transformacji zakłada wzmocnienie sprzedaży, rozwinięcie struktur wewnętrznych oraz zwiększenie autonomii menedżerów. Zmiany objęły także skład Zarządu firmy, dostosowany do nowego podziału kompetencji.

Od 1 stycznia 2016 roku funkcjonowanie Hicron, firmy specjalizującej się w realizacji kompleksowych projektów IT, przyjmie nowy kształt. Unowocześniona strategia zarządzania spółką jest wynikiem szybkiego rozwoju firmy, wzrostu zatrudnienia oraz potrzeby elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się rynkowe trendy.

Wraz z implementacją tych założeń Partnerzy zarządzający firmą podjęli decyzję zarówno o optymalizacji struktur wewnętrznych, jak i o powołaniu nowego składu Zarządu. W jego składzie znaleźli się: Michał Guzek – CEO, odpowiedzialny za Sprzedaż, Sławomir Dąbek – COO, kierujący działem Realizacji Usług, a także Katarzyna Sokalska – CFO zarządzająca Działem Finansów i Wsparcia.

– Stale się rozwijamy i zmieniamy. Podobnie jak rynek, realia ekonomiczne i nasi Klienci. Jednak umiejętność błyskawicznego reagowania i podejmowania decyzji zawsze stanowiła o naszej przewadze konkurencyjnej. Dlatego niezależnie od wielkości, złożoności, czy poziomu wyzwań rynkowych pamiętamy o jej wadze. Dziś wraz z nowym podziałem odpowiedzialności pragniemy wysłać zarówno do otoczenia jak i wnętrza organizacji silny sygnał o jej wzmocnieniu. Celem zmian jest także jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału zgromadzonego na przestrzeni 10 lat funkcjonowania firmy w jej najwartościowszym kapitale – kapitale ludzkim. Jesteśmy przekonani, że wyznaczając jasne cele, system wartości i zrozumiałe ramy wraz ze sporą autonomią dla średniego szczebla menedżerskiego ambitnie wkroczymy w drugie już 10-lecie Hicron – mówi Michał Guzek, CEO Hicron.

Strategia Hicron zakłada koncentrację zarówno w ramach sprzedaży, rynków, jak i portfolio produktów i usług. Lepsza systematyka pozwoli na dalsze umocnienie sprzedaży, zapewnienie jeszcze pełniejszej synergii oczekiwań Klientów z możliwościami ich realizacji.

– Koncentracja naszych kompetencji na kluczowych dla współczesnego biznesu technologiach informatycznych jest jednym z naszych priorytetów. Na bazie mocnych stron zespołów konsultantów rozwijamy portfolio usług w korelacji z aktualnym zapotrzebowaniem Klientów na konkretne rozwiązania – mówi Sławomir Dąbek, COO Hicron.

Ważną częścią zmian wynikających z Hicron 2.0 jest także kontynuacja dwutorowej strategii zarządzania finansami spółki. Dwa filary stanowiące oparcie dla coraz szybciej rozwijającej się firmy zostały głębiej zoptymalizowane.

– Tak jak dotychczas opieramy się z jednej strony na odwadze biznesowej rozumianej jako trafna identyfikacja nadchodzących rynkowych trendów z drugiej – powiązanej z proaktywnym lecz rozważnym planowaniem budżetu. Wdrażamy jednak nowe mechanizmy i narzędzia służące jeszcze lepszemu zarządzaniu, bieżącej analizie ryzyka i kontroli naszych zasobów finansowych – mówi Katarzyna Sokalska, CFO w Hicron.

Celem wdrożenia nowej strategii Hicron jest przede wszystkim wsparcie budowy coraz silniejszej marki firmy w kraju jak i za granicą. Obecny Zarząd sprawuje pieczę nad kluczowymi obszarami, dotychczasowi Partnerzy utrzymują nadzór właścicielski, zaś nowo powołani Menedżerowie Transformacji zyskują daleko idącą autonomię przy realizacji celów i strategii Hicron według wypracowanych narzędzi.