HR Najwyższej Jakości dla AB SA

HR Najwyższej Jakości dla AB SA

Przejrzysta rekrutacja, równe szanse awansu dla każdego pracownika, troska o rozwój i podnoszenie kompetencji – to cechy charakteryzujące najbardziej pożądanych pracodawców. Właśnie one zdecydowały o tym, że wrocławska spółka AB, wiodący dystrybutor IT i elektroniki użytkowej, decyzją PSZK utrzymał przyznane w ubiegłym roku wyróżnienie „HR Najwyższej Jakości”.

 

biznes praca biuro komputer (3)

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) honoruje firmy stosujące najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim i wspierające rozwój swoich pracowników. Podstawą do uzyskania wyróżnienia jest badanie uwzględniające całokształt polityki personalnej przedsiębiorstwa.

Obiektywnej ocenie poddawane są poszczególne obszary, takie jak rekrutacja, struktura zatrudnienia, szkolenia i rozwój, system motywowania i wynagradzania, ocena pracownicza, komunikacja wewnętrzna, a także zasady etyczne.

Inwestycja w rozwój

Spółka AB od lat podejmuje działania, których celem jest permanentne podnoszenie jakości zarządzania kapitałem ludzkim. – Cieszymy się, że nasze wysiłki zostały zauważone i nagrodzone. Inwestycja w rozwój naszych pracowników jest inwestycją w rozwój całego przedsiębiorstwa.

To dzięki podnoszeniu osobistych umiejętności, a także opartej o szacunek i dialog kulturze organizacyjnej, możliwe jest budowanie zaangażowanego, kompetentnego zespołu – mówi Andrzej Bilski, Dyrektor ds. Personalnych w AB SA.

AB SA zatrudnia ponad 400 osób. To doświadczony i pełen inicjatywy zespół, który bezpośrednio wpływa na wyniki firmy. Spółka organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, a także inicjuje niestandardowe działania, które wzmacniają pomysłowość i zaangażowanie.

Jednym z takich projektów jest „Kreatywny Pracownik” – dzięki niemu wdrożono szereg opracowanych przez pracowników rozwiązań, które usprawniły wykonywanie codziennych obowiązków. Drugim z projektów, popularnym wśród pracowników, jest „Akademia Działu Handlowego”. W tych szkoleniach mogą uczestniczyć osoby z innych działów, dzięki czemu zyskują możliwość sprawdzenia się w strukturach sprzedaży.

Firma jest również otwarta na młodych ludzi. Dużym zainteresowaniem cieszą się programy stażowe dla studentów, które pozwalają zdobyć cenne doświadczenie, a najlepszym kandydatom otwierają drogę do stałego zatrudnienia.