Jak zdobyć pieniądze z Unii na inwestycje? Odpowiedzą na konferencji

W trakcie spotkania dowiemy się, jak wygląda obecnie sytuacja gospodarcza Polski, możliwości inwestycyjne Dolnego Śląska oraz jak wygląda procedura otrzymywania środków unijnych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

biuro_praca_komputer

PKO Bank Polski SA,  EGC Doradztwo Europejskie oraz Zachodnia Izba Gospodarcza zapraszają  na konferencję „Jak pozyskać środki unijne na inwestycje, prace B+R oraz wdrażanie innowacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020″, która odbędzie się 13 stycznia (wtorek) 2015 r. w Centrum-Biznesowo-Konferencyjnym ZIG przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Aby zgłosiś się na konferencję należy do 9 stycznia 2015 roku wypełnić i przesłać na adres: konferencja@zig.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku i na naszej stronie ZIG.

Agenda:

 • 8:30 – 9:00 – Rejestracja
 • 9:00 – 9:10 – Przywitanie gości – Marek Pasztetnik Prezes Zarządu ZIG
 • 9:10 – 9:40 – Ogólna sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce – Piotr Bujak Senior Ekonomista PKO Banku Polskiego SA
 • 9:40 – 10:10 – Perspektywa finansowa 2014 – 2020 – Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
  – podstawowe informacje na temat Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”
  – cele, beneficjenci, zakres wsparcia, komplementarność z innymi programami
 • 10:10 – 10:40 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Maciej Zathey – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
  – podział środków w RPO Województwa Dolnośląskiego, cele, beneficjenci, zakres wsparcia
 • 10:40 – 11:00 – Przerwa kawowa
 • 11:00 – 12:30 – Jak pozyskać środki unijne na inwestycje, prace B + R , wdrażanie innowacji w ramach PO IR oraz RPO ? –Tomasz Kęcerski, Dyrektor Zarządzający firmy EGC Sp. z o.o. Sp. j.
  – zakres i możliwości współpracy w sprawie pozyskania wsparcia na projekty B+R+I
  – przygotowanie do aplikowania o wsparcie na przykładzie Kredytu Technologicznego (przykłady dobrych praktyk)
 • 12:30 – 13:00 – Lunch
 • 13:00 – 13:30 – Prezentacja Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką – dr inż. Katarzyna Kozłowska, Politechnika Wrocławska, Zastępca Dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką
 • 13:30 – 13:50 – Procedury ochrony zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych (wymogi ochrony, przydatność dla procesu ubiegania się o środki UE, kraj czy zagranica? – Adam Pawłowski – Europejski Rzecznik Patentowy, Polski Rzecznik Patentowy