Jakie są noworoczne postanowienia Polaków związane z finansami?

Jakie są noworoczne postanowienia Polaków związane z finansami?

Regularne oszczędzanie, niezaciąganie pożyczek i lepsze zarządzanie domowym budżetem – to najczęstsze noworoczne postanowienia Polaków związane z finansami. Sprawdziła to – na zlecenie wrocławskiej grupy KRUK – renomowana międzynarodowa firma badawcza.

Uczestnicząca w programie Polski Czempion grupa KRUK zleciła firmie Millward Brown zbadanie najpopularniejszych noworocznych postanowień Polaków związanych z finansami. I jakie są wyniki?

kruk_millward

Okazuje się, że głównym postanowieniem na Nowy Rok, jeśli chodzi o sprawy związane z zasobnością portfela, jest regularne oszczędzanie -zadeklarowało to 23 procent badanych.

Z kolei 17 procent respondentów obiecuje sobie, że w Nowym Roku nie weźmie pożyczek czy kredytów. Natomiast lepsze zarządzanie domowym budżetem to noworoczne postanowienie 15 procent Polaków.

Jak podkreśla Iwona Słomska z KRUKA, aby postanowienia finansowe miały sens, powinny być jak najbardziej konkretne oraz możliwe do zrealizowania.

– Musimy mierzyć siły na zamiary. Jeśli mamy zadłużenie, to powinniśmy realnie ocenić swoje możliwości, czyli ile miesięcznie możemy przeznaczyć na spłatę długów. Jeśli już mamy to wyliczenie, to skontaktujmy się z wierzycielem lub firmą obsługującą nasze zaległości, nawet jeśli wcześniej tych kontaktów unikaliśmy. To dobry moment, aby wspólnie ustalić comiesięczne raty, by potem terminowo je regulować – tłumaczy Iwona Słomska.

Przedstawicielka grupy KRUK dodaje, że to może być najlepsze noworoczne postanowienie, które pozwoli uporać się z zadłużeniem.

– Warto również do kalendarza lub telefonu wpisać sobie od razu przypomnienia, które będą nas dodatkowo mobilizowały do systematyczności wpłat. To naprawdę działa – podkreśla Słomska.

Niemal połowa ankietowanych, bo aż 48 procent, nie ma postanowień noworocznych związanych z finansami.

Z kolei 44 procent badanych uważa, że należy uregulować wszystkie rachunki i raty kredytów przed końcem roku. Dla 23 procent badanych warunkiem spokojnego rozpoczęcia Nowego Roku jest oddanie znajomym i rodzinie pożyczonych pieniędzy.

Badanie poświęcone postanowieniom noworocznym Polaków na zlecenie Grupy KRUK zostało przeprowadzone przez Millward Brown w dniach 28 listopada – 4 grudnia 2014 roku na reprezentatywnej grupie 1000 osób w wieku 15-75 lat.