Jeden z Czempionów pozyskał 100 mln zł na rozwój. Część pieniędzy trafi do centrum logistycznego

Jeden z Czempionów pozyskał 100 mln zł na rozwój. Część pieniędzy trafi do centrum logistycznego


Większość kwoty spółka zainwestuje w nowe produkty. Finansowanie otrzyma również inwestycja pod Wrocławiem – w Magnicach powstaje wielkie centrum logistyczne AB, które ma być jednym z najnowocześniejszych w regionie.

AB, największy w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutor IT i elektroniki użytkowej, zakończył sukcesem program emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych o wartości nominalnej 100 mln zł. Transakcja została już rozliczona, a nabywcami papierów zostały instytucje finansowe. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stopę WIBOR. Co istotne, są to papiery aż pięcioletnie, co potwierdza fakt wejścia AB do grona największych i najstabilniejszych emitentów.

Zdywersyfikowaliśmy strukturę finansowania, która do tej pory była oparta o krótkoterminowe kredyty bankowe. Dzięki obligacjom pozyskaliśmy stabilne finansowanie na wyraźnie dłuższy okres. Bezpieczeństwo finansowe jest wpisane w strategię rozwoju Grupy AB, a przeprowadzona emisja obligacji zabezpiecza nasze plany finansowe na najbliższe lata – mówi Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych w AB S.A.

Większość pozyskanych środków z emisji obligacji – 55 mln zł – AB przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego i powiększenie portfolio produktowego. Natomiast 45 mln zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie inwestycji w nowoczesne centrum dystrybucyjne w Magnicach pod Wrocławiem, które znajduje się w trakcie budowy (planowane zakończenie z końcem I poł. 2015 r.). Zapewni ono wzrost kompetencji i możliwości biznesowych Grupy AB w zakresie logistyki.

Centrum to będzie jednym z najnowocześniejszych w regionie. Budżet całej inwestycji, wraz z zakupem gruntu, ma wartość 103 mln zł, z czego dotacje przekroczą 24 mln zł. Nowe centrum dystrybucyjne to obiekt o łącznej powierzchni 27 tys. mkw. Nowe centrum znacząco zwiększy parametry i moce logistyczne grupy AB: kubatura magazynu będzie większa od obecnego ponad 5-krotnie, a wydajność dziennej liczby wysyłek wzrośnie nawet do 120 tys. paczek.

W trakcie trzech kwartałów roku finansowego 2013/2014 (czerwiec 2013 – marzec 2014) Grupa AB zanotowała 4,24 mld przychodów ze sprzedaży (+3% rok do roku), 65,4 mln zł zysku operacyjnego (+30% rdr) oraz 44,9 mln zł zysku netto (+39% rdr). Raport okresowy za cały rok finansowy (wraz z okresem kwiecień 2014 – czerwiec 2014) spółka opublikuje 18 września br.