Konferencja „Ekspansja zagraniczna polskich firm w obliczu nowej fali kryzysu”

16 listopada 2011 Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z firmą PwC, Zachodnią Izbą Gospodarczą oraz Miastem Wrocław zorganizowała konferencję „Ekspansja zagraniczna  polskich  firm w obliczu nowej fali kryzysu”.

Konferencja była częścią programu Polscy Czempioni, który ma na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji.

Czempioni Tomasz Gondek

Gościem specjalnym konferencji był prof. Witold M. Orłowski, który swoim wystąpieniem wprowadził słuchaczy w tematykę szans rozwojowych polskich firm na rynku międzynarodowym.

Prezentacja W. Orłowskiego

Mateusz Walewski zaprezentował wyniki badań zrealizowanych przez firmę PwC (PriceWaterhouseCoopers) wśród polskich przedsiębiorstw już działających poza granicami kraju.

Raport z badań PwC

Starszy ekonomista PwC przedstawił także publiczne instrumenty wsparcia eksportu i inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw.

Instrumenty wsparcia

Receptą na globalny sukces podzieliła się pani Agata Gładysz, dyrektor Działu Pian w firmie Selena, posiadającej spółki w 18 krajach.

Selena