Neurosoft otwiera oddział w Hong Kongu

Neurosoft otwiera oddział w Hong Kongu

fot. Neurosoft

Neurosoft otworzył pierwszy odział w Azji. – W Azji wciąż istnieje spory potencjał rozwoju firm innowacyjnych – mówią przedstawiciele firmy.

Stworzenie oddziału to konsekwentna ścieżka międzynarodowej ekspansji firmy. Neurosoft posiada oddziały w Warszawie, Aachen (Niemcy) oraz Palo Alto (USA). Tym razem sieć oddziałów firmy została poszerzona o nową lokalizację w Hongkongu.

Pomimo wysokiego zaawansowania technologicznego rozwiązań telematycznych, w Azji wciąż istnieje spory potencjał rozwoju firm innowacyjnych takich, jak Neurosoft. Mamy świadomość, że obecność naszej firmy w tym regionie będzie sprzyjać lepszej komunikacji i kontaktom z potencjalnymi partnerami – podkreśla Janusz Wrobel, prezes Firmy Neurosoft.

Firma ma swoją siedzibę w centrum Hongkongu w części biznesowej. Hongkong to jedno ze światowych centrów gospodarczo-finansowych, miejsce ścisłej współpracy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całego świata. Ambicją Hongkongu jest tworzenie światowej klasy gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego region intensywnie promuje i wspiera badania w zakresie technologii oraz jej transferu. Dzięki pomocy firmy KOTRA wszystkie formalności związane z założeniem oddziału zostały uproszczone do minimum.

Nasza misja handlowa towarzysząca otwarciu nowego oddziału w Azji, już przyniosła wymierne korzyści. Udało nam się podpisać umowę z dwiema największymi firmami z Azji zajmującymi się tematyką ITS – mówi Janusz Wrobel. Rozmowy trwają ponad rok.

Firma Neurosoft dostarcza technologię identyfikacji i rozpoznawania pojazdów z kamer video. Systemy wspierają silniki informatyczne oparte na technologii sieci neuronowych. Rozwiązanie stanowi efektywne narzędzie do wspierania bezpieczeństwa ruchu drogowego i Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Produkty pozwalają m.in. na bezinwazyjne wykrycie obecności pojazdu, automatyczne rozpoznanie jego tablicy rejestracyjnej, marki, modelu i koloru. Możliwe jest także wyznaczanie prędkości chwilowej poruszających się pojazdów, a najnowszą funkcjonalnością systemu jest identyfikacja pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR).