Ogromne zainteresowanie obligacjami AB. Wszyscy chcą je zatrzymać

Ogromne zainteresowanie obligacjami AB. Wszyscy chcą je zatrzymać

Obligacje wrocławskiej firmy AB są od niedawna notowane na rynku Catalyst. To znaczy, że papiery dłużne może kupić teraz każdy inwestor. Póki co nie ma jednak chętnych, by je sprzedać. – Sytuacja ta potwierdza wydźwięk olbrzymiego sukcesu, jakim zakończył się nasz program emisji obligacji – komentują przedstawiciele Polskiego Czempiona.

Siedziba AB

Możliwość obrotu papierami dłużnymi AB zapewnił ich debiut na rynku Catalyst (GPW), który nastąpił 20 listopada. Jednak jak tłumaczą przedstawiciele Polskiego Czempiona, podczas dwóch pierwszych tygodni notowań obligacji grupy, nie doszło do zawarcia żadnej transakcji. Powód? Brak ofert sprzedaży.

Sytuacja ta potwierdza wydźwięk olbrzymiego sukcesu, jakim zakończył się nasz program emisji obligacji. Już przy budowaniu księgi popytu na pierwszą transzę wartość zapisów przekroczyła 160 mln zł, przez co wyczerpaliśmy od razu cały program emisji obligacji, a i tak musieliśmy zastosować wysoką stopę redukcji zapisów. Spotkaliśmy się z najwyższym zaufaniem instytucji finansowych wobec naszej strategii i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu oraz jego rozwoju – komentuje Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB SA.

Jak tłumaczy Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych w AB, spółka w istotny sposób zdywersyfikowała zewnętrzne źródła finansowania, które do tej pory były oparte o krótkoterminowe kredyty bankowe.

Co niezwykle ważne, finansowanie obligacyjne pozyskaliśmy na bardzo atrakcyjnych warunkach. Z drugiej strony inwestorzy mają możliwość uzyskiwania odsetek wyższych niż na lokatach bankowych, z rękojmią naszej stabilności. Jest to klasyczna sytuacja „win-win” – dodaje Grzegorz Ochędzan.

Obligacje AB mają pojedynczą wartość nominalną 10 tys. złotych (w obrocie znajduje się 10 tys. walorów), a ich termin wykupu to 12 sierpnia 2019 roku. Oprocentowanie to 1,6 pkt proc. powyżej WIBOR 6M – w obecnym okresie odsetkowym oprocentowanie brutto wynosi 4,29 procent.

Kupon wypłacany będzie co pół roku – najbliższa wypłata nastąpi 12 lutego.

Przedstawiciele AB zwracają uwagę, że o ile oferta pierwotna obligacji przeznaczona była dla inwestorów instytucjonalnych, o tyle na rynku wtórnym – Catalyst – w posiadanie obligacji mogą wejść również inwestorzy indywidualni.

Wszechstronny rozwój

Wrocławska grupa AB utrzymuje najwyższy w historii poziom aktywności we wszechstronnym rozwoju i dotrzymuje złożonych obietnic w zakresie tempa rozwoju core-business oraz poza IT (AGD/RTV, franczyza, e-commerce).

W ostatnich miesiącach podpisano nowe bezpośrednie umowy dystrybucyjne z ważnymi producentami AGD (m.in. Amica, Beko), wzrósł segment e-commerce, nastąpił dalszy dynamiczny rozwój nowych sieci franczyzowych – Optimus (integratorzy), Digimax (rozwiązania mobilne, smart home) i Kakto (AGD/RTV).

Grupa AB umocniła swoją pozycję numer 1 w zakresie dystrybucji IT w regionie CEE. Pozyskała również prestiżowe kontrakty na dystrybucję smartfonów iPhone w Polsce, Czechach i na Słowacji, stając się jedynym broadline’owym dystrybutorem urządzeń Apple w tych krajach.

Świetne wyniki finansowe

W III kwartale 2014 roku skonsolidowane przychody AB wzrosły o 19% (rok do roku), do 1,5 mld zł, wynik EBITDA – o 10%, do 22,7 mln zł, a zysk netto – o 16%, do 15,1 mln złotych.

Istotnie spadły natomiast wskaźniki zadłużenia, w tym wskaźnik zadłużenia finansowego netto wobec wyniku EBITDA (na 30 września 2014 roku miał wartość 1,6, przed rokiem 2,2). Jednocześnie wskaźnik kosztów sprzedaży, ogólnych i administracyjnych (S&GA) utrzymuje się poniżej 3%.

Nasze wskaźniki zadłużenia ogólnego i kosztów są na najniższym poziomie w branży, co daje gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa operacyjnego i finansowego. Wygenerowane coraz wyższe wyniki na poziomie netto wraz z bezpieczeństwem w zakresie ryzyka walutowego i kredytowego dają mocną rękojmię do dalszego wzrostu wypracowywanych wyników finansowych i silnych dodatnich przepływów gotówkowych – podkreśla Grzegorz Ochędzan.