Polscy Czempioni na plusie. Wyniki finansowe AB i Impel

Ponad 1,3 mln zł obrotów wypracowała w I kwartale 2013 roku grupa AB. Oznacza to ponad 35-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku. Równie dobrze radzi sobie inny Polski Czempion, czyli grupa Impel, która w trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku wypracowała zysk operacyjny w wysokości 6,4 mln zł.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2012/13 (czyli po pierwszym kwartale bieżącego roku) spółka AB odnotowała ponad 4 124 mln zł przychodów. Zysk netto po trzech kwartałach 2012/13 wyniósł ponad 32 mln zł.

W wyniku grupy za I kwartał 2013 roku ujęte jest zdarzenie o charakterze jednorazowym na kwotę 1,9 mln zł. Ponadto, do dnia bilansowego nie została rozliczona kwota 2,6 mln zł dodatnich różnic kursowych. Te dwa zdarzenia spowodowały obniżenie wyniku, który bez ich uwzględnienia, byłby wyższy o 4,5 mln zł na poziomie zysku brutto, tj. 3,6 mln zł na poziomie zysku netto – komentuje Grzegorz Ochędzan, dyrektor finansowy AB S.A.

Jak tłumaczy prezes spółki Andrzej Przybyło, zachowanie równowagi między wzrostem udziałów rynkowych, a rentownością będzie dla firmy priorytetem w najbliższym czasie.

Trwają prace nad programem działań ukierunkowanych na sukcesywne zwiększanie rentowności przy zachowaniu dużej dynamiki  sprzedaży. Rozwijamy również marki własne – zapowiada Andrzej Przybyło.

Inny uczestnik Polskiego Czempiona – grupa Impel osiągnęła z kolei w pierwszym kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 351,1 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 17,8 mln zł , czyli 5,3 procent. Grupa wypracowała też zysk operacyjny w wysokości 6,4 mln zł.

Wzrost przychodów grupy wspierają zawierane przez nią akwizycje – pod koniec marca spółka Impel Security Polska podpisała umowę docelową na zakup 100 proc. udziałów w firmie Brink’s C.L. Polska, specjalizującej się w obsłudze gotówkowej i transporcie wartości pieniężnych.

Dzięki nabyciu firmy Brink’s rozbudowaliśmy nasz potencjał operacyjny. Płynnie przejmujemy zarządzanie podmiotem i zapewniamy dotychczasowym klientom spółki jakość usług na najwyższym poziomie. Konsolidujemy rynek, ponieważ, jak pokazują przykłady innych państw wysokorozwiniętych, tylko duzi gracze są w stanie odnieść sukces  – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Zarządu Impel S.A.