Polski Czempion rozwija skrzydła

7 maja w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie deklarację przystąpienia do programu Polski Czempion podpisali między innymi przedstawiciele Poznania, Szczecina, Lublina i Rzeszowa. Projekt od roku jest rozwijany przez Miasto Wrocław i Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej przy udziale Ministerstwa Gospodarki i PAIiIZ. Jak podkreślają specjaliści, polskim firmom działającym za granicą potrzebne będzie wsparcie właśnie na szczeblu rządowym. Twórcy programu zaprosili do niego także firmę PwC, której ogólnopolskie i międzynarodowe doświadczenie również jest kluczowe dla Polskiego Czempiona.

Program Polski Czempion powstał we Wrocławiu, ale od początku zakładał, że z powodzeniem może zadziałać na skalę ogólnopolską. – Analizując sytuację wrocławskich firm działających na rynkach zagranicznych doszliśmy do wniosku, że nadszedł czas na rewolucję w podejściu do inwestycji i inwestowania. Nie wystarczy już skupiać się na pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych. Musimy teraz stawiać na wsparcie polskich firm w ich międzynarodowej ekspansji gospodarczej. To klucz do dalszego rozwoju kraju. Tak powstał program Polski Czempion – mówi pomysłodawca programu Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

– Firmy muszą mieć co najmniej multiglobalny charakter w skali Europy, posiadać strategię globalną i chcieć promować biznesowe dobre praktyki. Do tej pory udało nam się pozyskać 11 firm. Są to: Impel, Selena, Kruk, Clarena, Hasco-Lek, AB, Rec Global, Koelner, Toya, TelForceOne – wymienia Dariusz Ostrowski, Prezes ARAW.

Wrocławska inicjatywa miała na celu integrację środowiska firm z globalną wizją i wsparcie promocyjne. Dziś działa już strona internetowa wraz z bazą ofert pracy, która cieszy się dużą popularnością internautów. Przygotowywana jest też kampania promocyjna, która ma pomóc przyciągać specjalistów do wrocławskich firm o zasięgu globalnym.

Podczas podpisania deklaracji przystąpienia do programu nowych miast i regionów ogłoszono także raport „Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych”. To efekt pracy specjalistów z PwC w ramach wrocławskiego projektu Polski Czempion. Raport powstał na podstawie ogólnopolskich badań jakościowych przeprowadzonych wśród firm inwestujących za granicą.

Jakie problemy spotykają polskich czempionów podczas zagranicznej ekspansji? – zbyt niski w stosunku do faktycznej wartości prestiż polskich marek oraz gorsze postrzeganie polskich pracodawców.- W związku z tym założenia programu są sformułowane w sposób bardzo praktyczny: podniesienie jakości wsparcia administracji dla polskich firm. Systemowa, stała promocja polskich firm. Realne wsparcie w przyciąganiu menadżerów. Zrównanie wizerunku polskich firm z zagranicznymi, które przełoży się na wizerunek pracodawców. I bardzo istotny element – wsparcie dla prac B+R – wymienia Krzysztof Domarecki, prezes jednego z Polskich Czempionów – firmy Selena.

W siedzibie PAIiIZ deklarację podpisali przedstawiciele kierownictwa: ARAW, PwC, PAIiIZ, Województwa Lubelskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, Gdańska, Katowic, Olsztyna, Poznania, Szczecina oraz Rzeszowa.

We wrocławskim programie uczestniczy 11 firm, tymczasem według szacunków PwC w Polsce przedsiębiorstw o zasięgu globalnym może być ok 100. Te firmy mają szansę spełniać rolę pionierów, którzy wprowadzą polską gospodarkę w nową erę globalizacji. Konkurencyjność na międzynarodowych rynkach i posiadanie central przedsiębiorstw działających na świecie to jeden z filarów mocnej pozycji krajów rozwiniętych. Dlatego powinien być to naturalny obszar zainteresowania dla krajów o takich aspiracjach jak Polska.
Obecna podczas podpisania deklaracji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podkreślała, że Polski Czempion jest bardzo ważny również z punktu widzenia rządu: – Bardzo potrzebna jest sieć firm z całej Polski, które jesteśmy w stanie uruchomić po to, abyśmy mogli ruszyć za granicę z konkretną, ciekawą, najlepszą ofertą. Więc metoda wyłaniania czempionów jest nam potrzebna – ta inicjatywa jest bardzo dobra.

Więcej informacji o wrocławskim programie:
Dariusz Ostrowski – Prezes Zarządu ARAW S.A.

Ewa Kaucz – Wiceprezes Zarządu ARAW S.A.

araw@araw.pl

tel. +48 71 78 35 310