Polski Czempion z tytułem „Odpowiedzialnego Pracodawcy roku 2013″

Polski Czempion z tytułem „Odpowiedzialnego Pracodawcy roku 2013″

Wrocławska firma AB, wiodący dystrybutor IT i CE w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jeden z uczestników programu Polski Czempion, został wyróżniony prestiżowym tytułem „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2013”.

W całym przedsięwzięciu chodzi o upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi.

Głównym kryterium, jakim jury kierowało się przy wyborze laureatów, była przede wszystkim wysoka jakość zatrudnienia, na którą składają się między innymi takie czynniki jak: przestrzeganie prawa pracy, przestrzeganie przepisów BHP, możliwość podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych pracowników, system motywacyjny, reputacja firmy czy dynamika zatrudnienia.

– Grupa AB zatrudnia obecnie kilkaset pracowników. Stale intensyfikujemy działania employer brandingowe, mające na celu przybliżenie firmy na lokalnym rynku pracy. Bardzo ważne dla firmy jest posiadanie jasno określonej polityki personalnej, ponieważ pozwala ona zbudować zaufanie tak wśród potencjalnych jak i obecnych pracowników – komentuje Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

Program „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2013” organizowany jest przez wydawcę ogólnopolskiego dodatku Strefa Gospodarki ukazującego się na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Jest to prestiżowa nagroda, honorująca podmioty gospodarcze, dla których dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników wpisana jest w strategię przedsiębiorstwa.