Większość pracodawców rekrutuje specjalistów i menedżerów – kogo szukają na Dolnym Śląsku?

Największe zapotrzebowanie deklarują branże: SSC / BPO (79%), IT (66%) oraz ubezpieczenia (62%). Głównym źródłem popytu na pracowników są napływające inwestycje zagraniczne.
Na Dolnym Śląsku pracodawcy szukają głównie programistów, specjalistów ds. obsługi klienta korporacyjnego, automatyków, robotyków i specjalistów od zakupów

Wyniki badania Antal Global Snapshot wskazują, że w III kwartale 2012 r. 53% pracodawców planuje zatrudniać specjalistów i menedżerów. Procesy rekrutacyjne stawiają jednak przed kandydatami coraz więcej wymagań.
Antal International opublikował właśnie wyniki 12. edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. Procent pracodawców deklarujących prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla utrzymuje się na niezmienionym poziomie od ostatniej edycji (58%). O 1 punkt wzrósł procent respondentów planujących rekrutacje w przeciągu najbliższych 3 miesięcy (53%). Dane te wskazują na stałe zapotrzebowanie na kompetencje na rynku pracy. Nieznacznie (o 2 punkty procentowe) zwiększył się też odsetek pracodawców planujących zwolnienia specjalistów i menedżerów.

Rynek pracy specjalistów i menedżerów w wybranych branżach – a sytuacja na Dolnym Śląsku

Dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów na podstawie Antal Global Snapshot
Bankowość i Ubezpieczenia
W sektorze bankowym 59% pracodawców planuje zatrudnianie specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a 23% zwalnianie. Obecnie 60% deklaruje prowadzenie rekrutacji, a 28% zwalnianie. Fuzje i związane z nimi restrukturyzacje sprawiają, że odsetek pracodawców zwalniających jest stosunkowo wysoki i nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Nie znaczy to, że pracownicy sektora bankowości nie mają ciekawych możliwości kariery, np. w obszarze usług dla MSP, factoringu i leasingu.
 – Na Dolnym Śląsku otwierają się nowe firmy z kapitałem zagranicznym, co wpływa na rozbudowywanie linii biznesowych skierowanych do obsługi firm – dlatego pracodawcy aktywnie poszukują doradców klienta korporacyjnego oraz doradców MŚP. Na ciekawe oferty pracy mogą liczyć też specjaliści ds. leasingu, szczególnie z doświadczeniem w obszarze leasingu samochodów osobowych, maszyn rolniczych i przemysłowych. – zauważa Katarzyna Adamczyk-Wróbel, młodsza konsultantka Antal Banking & Insurance we Wrocławiu.

 

IT
IT należy od kilku kwartałów do branż najbardziej dynamicznie zatrudniających specjalistów i menedżerów. Szczególnie w obszarze sprzętu wskaźniki przedstawiają się optymistycznie: 68% pracodawców obecnie deklaruje prowadzenie rekrutacji, a 58% ma takie plany w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia wynosi odpowiednio 11% i 13%. W obszarze oprogramowania 66% zatrudnia pracowników średniego i wyższego szczebla, tyle samo ma takie plany w ciągu najbliższych miesięcy.
– W obszarze IT na rynku dolnośląskim jednym z najczęściej poszukiwanych stanowisk są programiści aplikacji mobilnych. Rynek aplikacji mobilnych jest jednym z najprężniej rozwijających się segmentów rynku IT na Dolnym Śląsku. Praca na stanowisku Mobile Software Developer często gwarantuje znacznie szybszą ścieżkę kariery i ponadprzeciętne warunki finansowe. Pracodawcy chętnie zatrudniają też JEE Developerów, czyli specjalistów od rozwiązań serwerowych generowanych przez duże instytucje finansowe oraz wiodących producentów rozwiązań IT. Co ciekawe, coraz chętniej wybieraną formą współpracy jest contracting. – informuje Piotr Mężyk, młodszy konsultant IT Services we Wrocławiu.

 

Motoryzacja i Produkcja Przemysłowa
W motoryzacji oraz produkcji przemysłowej odnotowano lekki spadek deklaracji zatrudnienia (w granicach 6-8 punktów procentowych). Jednak z obserwacji konsultantów Antal International wynika, że inżynierowie nie mają się czym martwić. Mniejszy odsetek pracodawców rekrutujących wynika z okresu wakacyjnego i związanymi z nim przestojami w produkcji.
– Na Dolnym Śląsku w dobrej kondycji są firmy motoryzacyjne. Uruchamiają nowe linie produkcyjne i nowe projekty. Wiąże się to z rozwojem fabryk i zapotrzebowaniem na inżynierów procesu. Zwiększenie produkcji przekłada się też na konieczność rozbudowania działów zakupów, odpowiedzialnych za wybór dostawców i negocjacje. Dlatego w tym obszarze dobrzy specjaliści z łatwością znajdą pracę. – komentuje Roman Zabłocki, lider zespołu Antal Engineering & Operations we Wrocławiu.
– Cenne dla pracodawców z sektora motoryzacyjnego jest też doświadczenie w robotyce i automatyce. Wprowadzanie innowacji technologicznych i postępująca automatyzacja produkcji sprawia, że robotycy i automatycy nie będą mogli narzekać na brak ofert pracy. – dodaje Paulina Kalisz-Friedrich, konsultantka Antal Engineering & Operations we Wrocławiu.

 

SSC / BPO

Sektor centrów usług wspólnych wciąż odczuwa niedosyt kadry specjalistycznej i menedżerskiej. Potwierdzają to wyniki badania Antal Global Snapshot: 78% pracodawców rekrutuje, 79% planuje zatrudnianie w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Zwolnienia są wyjątkowo niskie – w momencie przeprowadzania badania 2% respondentów deklarowało, że znajduje się w trakcie zwolnień, w trzecim kwartale nikt ich nie planował.

Coraz trudniejsze procesy rekrutacyjne
Mimo sygnałów o spowolnieniu, znaczny odsetek firm niemal z każdej branży ma plany rekrutacyjne na trzeci kwartał. Najwięcej w sektorach, w których obserwuje się dużą liczbę inwestycji zagranicznych tj. SSC / BPO (79%), IT (66%), ubezpieczenia (62%).
– Nawet te firmy, które sygnalizują pewne trudności ekonomiczne, bądź są w trakcie restrukturyzacji wciąż poszukują kandydatów, posiadających wysokie kwalifikacje i kompetencje. Są oni niezbędni, aby przeprowadzić organizację przez proces zmiany. Pracodawcy wiedzą, że takie inwestycje w kadrę zaowocują w przyszłości. – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Niezależnie od branży procesy rekrutacyjne ulegają wydłużeniu. Jest więcej etapów – rozmowy z kandydatami prowadzą niemalże wszyscy przyszli współpracownicy. Finalna decyzja podejmowana jest po głębokiej analizie wszystkich za i przeciw. Obecnie aplikując na daną ofertę trzeba się nastawić, że rekrutacja może potrwać nawet kilka miesięcy. Pracodawcom zależy, aby mieć pewność, że proponują właściwe stanowisko właściwej osobie.
– W Antal International otrzymujemy coraz więcej zapytań o możliwości sprawdzenia stopnia dopasowania kandydata do organizacji wykraczające poza rozmowę kwalifikacyjną. Można to zrobić m.in. dzięki przeprowadzeniu testów psychologicznych czy assesment centre. – zauważa Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

 

O badaniu
Dwunasta edycja cyklicznego badania Antal Global Snapshot została przygotowana na podstawie danych pozyskanych w rozmowach z 20 546 pracodawcami w ponad 50 krajach. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 1994 pracodawców i przeprowadzone było w czerwcu i lipcu 2012 roku. Badanie jest prowadzone od 2008 roku.