Prezes REC Global nagrodzony za spektakularne sukcesy. Zmienia polski przemysł