Raport PwC o polskich inwestycjach zagranicznych

W ramach programu „Polski Czempion” zainicjowanego przez Miasto Wrocław i ARAW, firma PwC przeprowadziła ogólnopolskie badanie jakościowe wśród polskich firm na temat ich działalności międzynarodowej. Na podstawie tej analizy powstał raport „Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych”.

Przeczytaj raport: „Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych”.

Pomimo niepewnej sytuacji ekonomicznej polskie firmy wciąż inwestują za granicą. Najwięcej przedsiębiorców, choć nie jest to tożsame z wartością inwestycji, kieruje swoje kroki do Niemiec, Ukrainy, USA, Czech, Rosji i Rumuni. Relatywnie dużo inwestycji lokowanych jest także w krajach azjatyckich – przede wszystkim w Chinach. Pojedynczy projekt inwestycyjny realizowany przez polskie firmy nie przekracza najczęściej kwoty 10 milionów EUR.

Wartość Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) polskich firm wzrasta. Rekordowy wynik – 9,2 miliarda USD osiągnięto w 2006 roku. Aktualnie, po spadku związanym z kryzysem ekonomicznym w 2008 roku, polskie BIZ odzyskują swoją dynamikę. W 2010 roku według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniosły 5,5 miliarda USD, a w 2011 roku według szacunków PwC przekroczyły 7 miliardów USD.

Motywem decyzji inwestycyjnej jest przede wszystkim chęć rozwoju. Często wynika ona z ograniczonych możliwości, jakie daje rynek polski. Rzadziej decydują kwestie kosztowe lub efektywnościowe. Ponieważ większość polskich inwestycji zagranicznych podejmowana jest przede wszystkim z myślą o rozwoju na lokalnym rynku kraju docelowego, to najważniejszym czynnikiem decydującym o ich kierunku jest rozmiar i potencjał tego rynku. Istotne znaczenie ma także poziom konkurencji, bliskość geograficzna, wielkość lokalnych zasobów oraz poziom ryzyka i stabilność polityczna.

Informacje o raporcie

Raport „Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych” powstał na podstawie badań nad doświadczeniami polskich firm inwestujących za granicą przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2011 roku, które obejmowały część ilościową (36 ankiet) i jakościową (17 wywiadów z przedsiębiorcami).

Informacje o programie Polski Czempion

Program Polski Czempion realizowany jest na zlecenie Miasta Wrocławia przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i PwC.

Firmy biorące udział w programie Polski Czempion muszą mieć charakter co najmniej multilokalny w skali Europy oraz posiadać strategię globalną. W pilotażowym programie bierze udział 11 firm mających swoje centrale we Wrocławiu: AB, Clarena, Hasco-Lek, Koelner, Kruk, Impel, REC Global, Selena, TelForceOne oraz Toya.