Rekordowe wyniki finansowe Kruka. Firma rusza na podbój Niemiec

Rekordowe wyniki finansowe Kruka. Firma rusza na podbój Niemiec

Piotr Krupa - założyciel KRUK S.A.W drugim kwartale 2014 roku grupa Kruk wypracowała rekordowy zysk netto w wysokości 60,1 mln zł, czyli prawie dwukrotnie więcej, niż w tym samym czasie w ubiegłym roku.

W drugim kwartale ponadto firma zanotowała rekordowe w historii wpłaty z portfeli nabytych wierzytelności, które wyniosły 206,6 mln zł i były o 70% wyższe w ujęciu rok do roku.

Już po pierwszym półroczu 2014 roku przekroczyliśmy poziom 100 mln zł zysku netto, czyli osiągnęliśmy więcej niż w rekordowym do tej pory 2013 roku. Wpływ na to miał bardzo dobry drugi kwartał tego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 60 mln zł i był prawie dwukrotnie wyższy od wyniku w tym samym okresie ubiegłego roku –  mówi Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk S.A.

Grupa rozpoczęła działalność również w Niemczech – na rynku, który jest cztery razy większy pod względem wartości udzielonych kredytów konsumenckich oraz większy pod względem nakładów na portfele wierzytelności od rynku polskiego.

– W naszej ocenie otoczenie konkurencyjne i wielkość rynku niemieckiego są bardzo dużym wyzwaniem, ale z drugiej strony dają bardzo atrakcyjne perspektywy rozwoju grupy również na rynkach rozwiniętych – mówi Piotr Krupa. – W dalszym ciągu będziemy prowadzić analizy, wytypowaliśmy kilka kolejnych z dużym segmentem konsumenckim, w tym: Hiszpanię, Portugalię, Turcję, Wielką Brytanię, Włochy oraz Brazylię. To nie oznacza jednak, że będziemy rezygnować z innych rynków zagranicznych i lista ta może się wydłużać.

Wyniki finansowe za pierwsze pół roku 2014 roku:

  • 100,1 mln zł zysku netto (102% zysku netto całego 2013 roku) – wzrost o 97% rok do roku
  • 128,6 mln zł zysku operacyjnego – wzrost o 69% rok do roku
  • wysoki poziom spłat z portfeli nabytych w wysokości 360,4 mln zł (67% spłat w całym 2013 roku) – wzrost o 50% rok do roku
  • nakłady na portfele wierzytelności wyniosły 313,3 mln zł, w tym 230 mln zł inwestycji w nabycie od Getin Bank pakietu wierzytelności hipotecznych w 1Q, inwestycje pierwszego półrocza 2014 stanowią 85% nakładów w całym 2013 roku
  • W sierpniu 2014 roku Grupa KRUK zawarła umowę założycielską spółki KRUK Deutschland GmbH w Berlinie – jest to pierwszy krok w procesie rozwoju działalności na atrakcyjnym rynku niemieckim