Selena rośnie w siłę. 50 mln zł zysku operacyjnego w 2013 roku

Selena rośnie w siłę. 50 mln zł zysku operacyjnego w 2013 roku

To wzrost o blisko 23 mln zł rok do roku. Zysk netto wyniósł ponad 20 mln zł, co oznacza wzrost o 16 mln zł. Wzrost sprzedaży jest wynikiem między innymi rozszerzenia oferty produktowej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Grupa Selena w 2013 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 1,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 53 mln zł w stosunku do 2012 roku. Zysk operacyjny EBIT wyniósł 50 mln zł i wzrósł o blisko 23 mln zł rok do roku, a zysk netto wyniósł ponad 20 mln zł, co oznacza wzrost o 16 mln zł.

Na sytuację Seleny w 2013 roku wpływ miała sytuacja sektora chemii budowlanej oraz koniunktura na rynkach międzynarodowych. Największe wzrosty zanotowano na rynkach: tureckim – około 30%, obu Ameryk – około 24% oraz w Europie Wschodniej i Azji Centralnej – ponad 20%. W Europie Centralnej w sektorze budowlanym nadal panowała stagnacja. W drugiej połowie roku na rynku polskim odnotowano znaczne ożywienie, a poprawa sytuacji widoczna jest również na początku roku 2014.

Wynik netto wyniósł 20 mln zł, co oznacza pięciokrotny wzrost w stosunku do roku 2012. Niekorzystny wpływ na wynik miały różnice kursowe, w tym osłabienie się w stosunku do euro m.in. rubla rosyjskiego, liry tureckiej, reala brazylijskiego i kazachskiej tenge.

Rok 2013 to także przyjęcie przez Selenę strategii na lata 2014-2016. Nowa misja brzmi „Razem budujemy sprawniej i lepiej, Together we deliver better building performance” – oznacza skuteczniejsze rozpoznawanie potrzeb klientów i dostarczanie produktów dopasowanych do światowych trendów oraz oczekiwań użytkowników w konkretnych obszarach prac budowlanych, wykończeniowych i remontowych.

W roku 2013 kontynuowaliśmy działania optymalizacyjne. Ich wymierne efekty to zrealizowane kluczowe cele roczne, którymi były m.in. wzrost sprzedaży na rentownych rynkach oraz dalsza poprawa rentowności operacyjnej. Kładziemy nacisk na budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowe pomysły i rozwiązania technologiczne, nad którymi czuwa dział R&D. W 2013 roku dofinansowaliśmy i rozwinęliśmy nasze centra badawcze w celu generowania większej liczby innowacyjnych produktów, które dadzą Selenie przewagę na rynku – mówi Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena. – Dodatkowo, w ramach strategii rozpoczęliśmy wdrożenie rozwiązania klasy ERP, co umożliwi zwiększenie efektywności procesów przy wykorzystaniu wsparcia systemowego. Wszystkie te działania mają na celu umocnienie pozycji Seleny na rynkach międzynarodowych, optymalizację wszystkich procesów w grupie oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności spółki na rynkach.

W nadchodzących kwartałach Selena liczy się z ryzykiem prowadzenia działalności na wschodzie Europy z powodu nieprzewidywalnej sytuacji. Spółka monitoruje rozwój wydarzeń i przygotowuje pakiety działań zaradczych na wypadek pogorszenia sytuacji. Jednocześnie koncentruje się na zwiększonym wykorzystaniu potencjału pozostałych rynków – zarówno wschodzących, jak i rozwiniętych.