Selena z nagrodą „Teraz Polska”

Selena z nagrodą „Teraz Polska”

11 czerwca w Teatrze Wielkim w Warszawie po raz kolejny rozdane zostały prestiżowe nagrody konkursu „Teraz Polska”. Podczas uroczystej Gali finałowej poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji, wśród nich znalazło się 25 firm oraz 6 gmin. Wśród nagrodzonych znalazła się firma Selena – uczestnik programu Polski Czempion.

Nowością tegorocznej edycji było rozszerzenie formuły Konkursu „Teraz Polska” o nową kategorię – dla Inwestycji Zagranicznych. Miała ona na celu uhonorowanie polskich firm, które dokonały znaczących inwestycji poza granicami naszego kraju i w ten sposób wpłynęły na kreowanie pozytywnego wizerunku Polski zagranicą. Laureatem tej edycji została Firma SELENA FM SA za zakład produkcyjny pian poliuretanowych w Chinach. W tej kategorii Konkursu kandydatury do nagrody zostały przedstawione Kapitule Godła „Teraz Polska” przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w formie rekomendacji do nagrody.

Każdego roku do rywalizacji stają firmy, które liczą na potwierdzenie walorów jakościowych, technologicznych i użytkowych swoich produktów oraz usług. W sumie spośród 76 nominowanych do Godła (32 produkty, 18 usług, 8 innowacji, 14 gmin i 4 inwestycji zagranicznych) Kapituła wybrała 31 Laureatów.

W uroczystości nadania godła „Teraz Polska” wzięli udział m. in. Lech Wałęsa, marszałek sejmu Ewa Kopacz, marszałek senatu Bogdan Borusewicz, Jerzy Buzek, Olgierd Dziekoński, Eugeniusz Grzeszczak oraz Cezary Grabarczyk.

Konkurs „Teraz Polska” do dziś pozostaje jedynym niekomercyjnym konkursem gospodarczym, a jego finał w Teatrze Wielkim – jednym z największych wydarzeń biznesowych. Przez dwie dekady wyłonionych zostało blisko 500 Laureatów.