Urząd Miasta Krakowa z nowym systemem IT dzięki SMT Software

Urząd Miasta Krakowa z nowym systemem IT dzięki SMT Software

SMT Software, spółka zależna SMT SA, wygrała przetarg na zbudowanie m.in. portalu zintegrowanego z platformą ePUAP oraz Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla Urzędu Miejskiego w Krakowie.

Kontrakt dotyczy kontynuacji budowy i wdrożenia Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta. Wartość projektu opiewa na 3,2 miliony złotych brutto, a jej realizacja ma trwać do 31 marca 2015 roku. SEUP ma na celu zwiększyć liczbę usług, które mieszkańcy będą mogli załatwić drogą elektroniczną.

Elektroniczny Urząd to portal zintegrowany z platformą ePUAP, umożliwiający realizację zadań związanych z udostępnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną. Z kolei System Elektronicznego Obiegu Dokumentów to oprogramowanie umożliwiające wykonywanie czynności kancelaryjnych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, zapewniające obsługę dokumentów elektronicznych oraz papierowych, obieg korespondencji i spraw w obrębie urzędu z wykorzystaniem mechanizmów przepływu pracy, archiwizację dokumentów oraz wymianę dokumentów z systemami teleinformatycznymi

SMT stworzy również w ramach umowy sześć systemów dziedzinowych, czyli aplikacje do obsługi procesów i procedur w wybranych obszarach działalności. Nowe aplikacje zastąpią dotychczas wykorzystywane narzędzia i umożliwią bardziej wydajną i sprawną pracę Urzędu Miasta.

Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. System ma pozwolić na realizację spraw urzędowych za pomocą internetu. Pomoże również w codziennej pracy pracownikom Urzędu Miasta Krakowa.