Wrocław wesprze „polskich czempionów”

kula ziemskaGrupa Selena została nagrodzona tytułem Nowego Europejskiego Championa przyznanym przez Europejską Fundację Przedsiębiorczości i Rozwoju (EFER) we współpracy z IESE Business School w Barcelonie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Wrocław od lat skutecznie pozyskuje zagraniczne inwestycje – swoje centra w stolicy Dolnego Śląska ma chociażby Google, IBM, HP, Nokia Siemens Network czy McKinsey. Jednak w magistracie doskonale zdają sobie sprawę, że szanse na to, że któryś z tych światowych koncernów przeniesie tutaj swoją centralę są niewielkie. Stąd pomysł na „polskich czempionów”. O co chodzi?

Miasto chce wspierać polskie firmy, które już mają swoje siedziby we Wrocławiu tak, aby skutecznie rywalizowały z zagranicznymi koncernami i stały się liczącymi graczami na świecie. Cel jest jasny: utworzenie za 5-10 lat w stolicy Dolnego Śląska kilku central firm o zasięgu globalnym. Ma to zwiększyć stabilność gospodarki Wrocławia i jej potencjał innowacyjny.

Firmy, które mogłyby wziąć udział w programie „Polscy czempioni”, musiałby mieć co najmniej multilokalny charakter w skali Europy i posiadać strategię globalną. We Wrocławiu jest kilka przedsiębiorstw, które spełniają te warunki. To m.in. Selena, Impel, REC, Koelner, AB S.A., Toya i TelForceOne.

Szczególne znaczenie dla programu mogłoby mieć firmowanie go przez Ministerstwo Gospodarki – zdecydowanie wzmocniłoby to jego siłę dla firm.

Pieniądze na realizację konkretnych projektów mogłyby pochodzić z programów krajowych i europejskich funduszy unijnych. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która poprowadzi „Polskich czempionów”, ma w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej duże doświadczenie.