Wrocławskie Forum Gospodarki – jak miasto powinno wspierać gospodarkę?

wroclaw1237 listopada odbył się szereg dyskusji i warsztatów dotyczących miejskiej gospodarki. Do udziału zaproszono dwóch Polskich Czempionów – Selenę FM S.A oraz SMT Software Services. Wnioski wypracowane podczas tych spotkań będą mieć wpływ na kształt powstającej strategii Wrocław 2030 i nowego studium przestrzennego miasta.

Wrocławskie Forum Gospodarki zgromadziło naukowców z dziedziny ekonomii i architektury, miejskich aktywistów i przedsiębiorców. Wszyscy zastanawiali się nad tym jak miasto powinno wspierać gospodarkę i jak projektować zabudowę, by zaspokajać potrzeby mieszkańców oraz biznesu, a także jak powinno wspierać firmy w poszukiwaniu pracowników. Zagraniczni goście opowiedzieli o Lipsku – mieście, które postawiło na kreatywność, a uczestnicy Forum poznali koncepcję Wrocławia – miasta spotkań pomysłodawców, innowatorów, start-up’owców z inwestorami. Wrocławskie Forum Gospodarki poprowadzili: prof. Stanisław Korenik z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Andrzej Łoś, koordynator prac nad nową strategią miasta.

Spotkania i cykl warsztatów obyły się w Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”, przy ul. Dubois 33-35a. Przedstawiciele grupy Selena zostali poproszeni o przedstawienie modelowej drogi do sukcesu we Wrocławiu (o ile taka istnieje), a przedstwiciele SMT Software Services starali się odpowiedzieć na pytanie: jak zarobić na kreatywności we Wrocławiu?

PROGRAM

10.00-10.15 OTWARCIE FORUM

10.15 – 12.30 SEMINARIUM (w tym 15 min. przerwy)

Fliozofia Polityki Gospodarczej

 • Po co miasto „wtrąca się” w gospodarkę?
 • Jak rozwijać gospodarkę miasta?

Baza ekonomiczna miasta

 • Z czego żyje Wrocław?
 • Droga do sukcesu we Wrocławiu
 • Co zmienić w polityce gospodarczej miasta?
 • Czy Wrocław potrzebuje jeszcze zagranicznych inwestorów?

Gospodarka innowacyjna

 • Co Wrocław ma z kreatywności?
 • Jak zarobić na kreatywności we Wrocławiu?
 • Jak Lipsk zbudował gospodarkę opartą na kreatywności?
 • Wrocław miastem spotkania pomysłodawców, innowatorów i start-up’ów z inwestorami

Ekonomia niestandardowa

 • Biznes obywatelski – Dr Roland Zarzycki

Handel detaliczny

 • Handel we Wrocławiu: kluczowe wyzwania
 • Handel we Wrocławiu: perspektywa konsumenta

12.30-13.00 PRZERWA

13.00-14.30 WARSZTATY

 1. Baza ekonomiczna miasta – twardy rdzeń gospodarki miasta
 2. Gospodarka innowacyjna – High tech – sektor kreatywny
 3. Ekonomia niestandardowa
 4. Handel Detaliczny

14.30 -15.30 PRZERWA

15.30-16.00 PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

16.00 ZAKOŃCZENIE FORUM.