AB S.A. wprowadza rozwiązania w chmurze

AB S.A. wprowadza rozwiązania w chmurze

fot.Christiaan Colen/ (CC BY-SA 2.0)/ flickr.com

fot.Christiaan Colen/ (CC BY-SA 2.0)/ flickr.com

Od około 40 lat obserwujemy rozwój internetu. Oprócz narzędzia komunikacji, stał się on także dynamicznym kanałem sprzedaży i prowadzenia biznesu. Nie ma już praktycznie dziedziny życia, w której nie korzystalibyśmy z zakupów online. Taki model sprzedaży został również zaadaptowany w dystrybucji IT, gdzie klienci coraz częściej rezygnują z zakupów w tradycyjny sposób, wybierając wygodę i oszczędność czasu.

Dzięki temu pojawiły się nie tylko nowe formy produktów i usług, świadczonych drogą elektroniczną, ale również nowy typ klienta – klienta poszukującego kompleksowej oferty IT z pakietem usług dodatkowych. Sam zakup musi być bowiem wsparty dodatkowo wdrożeniem oraz obsługą posprzedażową, ponadstandardową gwarancją, stałą aktualizacją, zabezpieczeniem danych.

Obecnie rosnącym trendem w dystrybucji IT jest sprzedaż oprogramowania w formie subskrypcji. Podstawową zaletą dla klienta korzystającego z tej formy licencjonowania jest niski koszt wejścia, tzn. ponosi on na początku koszt stanowiący tylko ułamek ceny, jaką musiałby zapłacić za licencje wieczyste. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla firm rozpoczynających biznes, z małym kapitałem początkowym, które mogą korzystać z zaawansowanych narzędzi na podstawie stałej okresowej opłaty, jak w abonamencie – mówi Sławomir Terlecki, Software Business Unit Manager w AB S.A.

Program Cloud Solution Provider koncernu Microsoft wpisuje się w trend odejścia od sprzedaży tzw. pudełkowej na rzecz subskrypcji. Grupa Kapitałowa AB została wybrana przez Microsoft do sprzedaży w tej formie usług subskrypcyjnych na terenie Polski, Czech i Słowacji.

Głównymi zaletami zakupu oprogramowania w modelu CSP jest elastyczność i skalowalność. Reseller może na początku wybrać z oferowanych usług te, które są dla klienta końcowego niezbędne. Następnie, w miarę upływu czasu, dokonywać stosownych zmian, które będą jeszcze lepiej odpowiadać biznesowym oczekiwaniom klienta. Może zmienić ilość usług, ich rodzaj, zmienić parametry jednej konkretnej usługi rozszerzając lub zmniejszając jej zakres. Bardzo łatwo też dodawać lub usuwać kolejne stanowiska. Subskrypcja to także przewidywalność kosztów i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Użytkownik otrzymuje dostęp do najnowszej technologii oferowanej przez producenta. Po stronie producenta jest też dbanie o aktualizacje, poprawki bezpieczeństwa. A to wszystko za przewidywalną okresową opłatę – dodaje S. Terlecki z AB S.A.

Model kontraktu CSP, który wprowadza spółka AB, zakłada sprzedaż usług Microsoft do klienta końcowego poprzez resellera. Dystrybutor tworzy zautomatyzowaną platformę do sprzedaży rozwiązań chmurowych, za pomocą której resellerzy oferować będą te usługi swoim klientom. Dokonuje on także podziału i kwalifikacji tych usług i produktów zgodnie z konkretnymi potrzebami specyficznych rynków (np. rynek usług medycznych, transport, logistyka, biura rachunkowe, biura nieruchomości, sektor bankowy, itp.). To umożliwia resellerowi wybranie odpowiedniego portfolio usług i produktów, które może oferować swoim klientom w ramach CSP oraz dodatkowo uzyskuje dostęp do modułów raportowych, pomocy technicznej 24/7 (call center) oraz zasobów wiedzy.