AB SA Solidnym Pracodawcą Roku 2014

AB SA Solidnym Pracodawcą Roku 2014

Wrocławska spółka AB – czołowy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej – została wyróżniona w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Solidny Pracodawca Roku. Nagroda jest potwierdzeniem wieloletnich dobrych praktyk oraz rzetelności działań spółki w zakresie polityki personalnej. Jest to już druga nagroda dla firmy w tym prestiżowym konkursie – w 2012 roku spółka otrzymała wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku w kategorii branża IT.

Siedziba AB

Celem plebiscytu „Solidny Pracodawca Roku” jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR oraz dbają o rozwój pracowników. Kapituła decyduje o wyborze laureatów na podstawie takich kryteriów, jak przestrzeganie prawa pracy, jasna ścieżka kariery, system motywacyjny oraz społeczna odpowiedzialność firmy. AB SA od lat konsekwentnie wdraża kompleksowe programy szkoleniowe, dzięki którym pracownicy zarówno wzmacniają swoje kompetencje, jak i mają możliwość realizacji indywidualnych celów.

– Rozwój pracownika to rozwój firmy, ponieważ przekłada się on na jego zaangażowanie
w codzienną pracę. Dlatego odpowiedzialna polityka personalna jest dla naszej spółki tak ważna. „Tytuł Solidnego Pracodawcy jest potwierdzeniem wieloletnich dobrych praktyk oraz rzetelności działań spółki w zakresie polityki personalnej. Naszym pracownikom dajemy możliwość rozwoju, a stawiając na partnerstwo, szacunek i dialog, dbamy o właściwą kulturę organizacyjną. Cieszymy się, że nasze starania zostały docenione i oczywiście jest to dla nas motywacją do podejmowania dalszych nowych wyzwań – mówi Andrzej Bilski, Dyrektor ds. personalnych AB SA.

AB kładzie nacisk na dobrą organizację pracy, wysoką jakość komunikacji i wymiany informacji, asertywność, a także na motywowanie pracowników oraz rozwijanie umiejętności zarządzania czasem. Oprócz umacniania zdolności interpersonalnych zatrudnione w spółce osoby mają możliwość skorzystania z dofinansowania na zewnętrzne szkolenia, m.in. językowe.

Ponadto pracownicy mogą korzystać z wewnętrznych programów podnoszenia kompetencji. Warto wspomnieć tu o Akademii Działu Handlowego.

W prowadzonych szkoleniach mogą uczestniczyć osoby z innych działów, dzięki czemu mają możliwość pracy w strukturach sprzedaży. W ramach firmy wspierana jest także wewnętrzna inicjatywa zatrudnionych osób pod nazwą Akademii Marketingu. Polega ona na organizowaniu przez pracowników dla pracowników serii szkoleń z marketingu, co daje im możliwość rozwoju nowych umiejętności i dzielenia się własną wiedzą.

Dodatkowo firma organizuje konkurs „Kreatywny Pracownik”, w którym uczestnicy nagradzani są za wdrożone pomysły usprawniające pracę w całej firmie lub poszczególnych działach.

– AB SA zatrudnia obecnie 400 pracowników. Bez ich zaangażowania w rozwój firmy jej obecny sukces i dalszy rozwój nie byłyby możliwe – podkreśla Dyrektor ds. personalnych AB SA. Dzięki rozwiniętej kulturze organizacyjnej, przyjaznej atmosferze oraz kreatywnemu
i dynamicznemu środowisku pracy, firma AB SA jest pożądanym na rynku pracodawcą.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również programy stażowe dla studentów, które nie tylko pozwalają na zdobycie cennego doświadczenia, ale również najlepszym kandydatom otwierają drogę do zatrudnienia w firmie.