Grupa Selena opowiada o planach rozwoju na nadchodzący rok

Grupa Selena opowiada o planach rozwoju na nadchodzący rok

logo_selena_new_kwadrat-300x300Krzysztof Domarecki, przewodniczący rady nadzorczej Selena, opowiedział o planach spółki na najbliższe dwa lata oraz podzielił się oceną kondycji rynku chemii budowlanej w Europie i krajach Bliskiego Wschodu.

W najbliższych dwóch latach, grupa Selena planuje skupić się na umacnianiu swojej pozycji na rynkach południowej i zachodniej Europy oraz Bliskiego Wschodu. Do 16 państw, w których firma jest już obecna mają dołączyć kraje: Iran, Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Oman, Kuwejt i Egipt. W ocenie Krzysztofa Domareckiego, rynki krajów takich jak Polska, Włochy, Hiszpania czy Turcja (w stolicy której Selena posiada już dwa oddziały dystrybucji oraz oddział produkcji pian i uszczelniaczy), w ostatnim roku wyraźnie przyspieszyły.

Ta chęć rozwoju związana jest z bardzo dobrą kondycją firmy. W pierwszym kwartale tego roku, grupa odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 178,7 mln zł. Jednocześnie Selena zanotowała w analizowanym okresie stratę netto w wysokości 6,4 mln zł, co oznacza poprawę o 1,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Należy jednak pamiętać, że branża budowlana ma sezonowy charakter i Selena odnotowuje od stycznia do marca jedynie 18% swojego rocznego przychodu. W roku 2015, grupa odnotowała zysk netto na poziomie 26,8 mln złotych, czyli o 28% większy niż w roku ubiegłym.

Mimo, że najbardziej stabilne są rynki Europy Zachodniej i obu Ameryk, gdzie skupione są największe wysiłki firmy, podobne zachowanie przewodniczący rady nadzorczej Seleny przewiduje także dla rynków Europy Centralnej, a w Europie Wschodniej oczekuje wzrostu za około 1,5 roku. Wejście do takich krajów jak Oman czy Egipt jest związane z zaprojektowaniem swoich produktów w taki sposób, aby omijały bolączki tych regionów. Jedną z nich ma być niestałość lub brak dostaw elektryczności, więc oferowane produkt Seleny muszą działać bez dostępu do tego zasobu.
Poza zdobywaniem nowych rynków, grupa skupia się na rozwoju przez inwestycje w innowacyjne, nowe produkty, oraz współpracę z nauką.

Innowacyjność realizuje przez wdrażanie systemu ERP Microsoft Dynamics AX 2012 wspierającym zarządzanie kluczowymi procesami w Grupie. Ze względu na poziom złożoności wdrożenia, nadal trwają działania mające na celu stabilizację, poprawę wydajności i dostrajanie systemu do działalności operacyjnej Seleny. W związku z tym pierwszych efektów wdrożenia Selena spodziewa się w drugiej połowie 2016 roku. System ERP przyczyni się do wzrostu efektywności w Grupie, a tym samym efektywności kosztowej prowadzonej działalności.

Spółka próbuje wejść na rynek z nowymi produktami -„Wciąż pracujemy też nad innowacyjnymi, wysokomarżowymi produktami, a w nadchodzących kwartałach duże nadzieje wiążemy z nową kategorią produktów, pianoklejami oraz termorefleksyjnymi powłokami dekarskimi” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Selena FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Współpraca z nauką realizowana jest poprzez udział w takich projektach jak BRIdge Alfa. Jest to funkcjonująca przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju agencja, której zadaniem jest finansować projekty naukowe i ułatwiać ich wdrożenie w przemyśle.