Hasco-Lek jednym z Diamentów Forbesa. Firma już planuje nowe inwestycje

Hasco-Lek jednym z Diamentów Forbesa. Firma już planuje nowe inwestycje

Wrocławska firma Hasco-Lek znalazła się wśród przedsiębiorstw wyróżnionych przez magazyn Forbes mianem Diamentów. Uczestnik Polskiego Czempiona zamierza również zainwestować w najbliższym czasie 50 mln złotych w rozbudowę swojego zakładu produkcyjnego.

DeathtoStock_Medium6

Na przełomie stycznia i lutego poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu Diamenty Forbesa. W województwie dolnośląskim ten zaszczytny tytuł zyskało 145 firm. Wśród wyróżnionych znalazł się także uczestnik programu Polski Czempion – wrocławska spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek.

W kategorii firm o przychodach od 50 do 250 mln złotych Hasco-Lek uplasował się na 15 pozycji w naszym regionie, co dało mu również 221 miejsce na liście ogólnopolskiej. Wrocławskie przedsiębiorstwo zanotowało w 2013 roku ponad 247 mln złotych przychodów ze sprzedaży i wypracowało 25 mln złotych zysku netto, a w latach 2011-2013 wartość firmy wzrosła o 24,99 procent.

Jak wyłoniono Diamenty?

Ranking magazynu Forbes powstał na podstawie raportów złożonych przed podmioty gospodarcze do Krajowego Rejestru Sądowego w 2014 roku.

W ten sposób powstała baza przedsiębiorstw, którym w tym roku wywiadownia Bisnode Polska przyznała pozytywny rating wiarygodności, a więc takich, które są rentowne, mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami.

Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych – tłumaczą autorzy rankingu.

Na liście Diamentów znalazły się przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości. Analitycy i eksperci wyceniali firmy, stosując metodę szwajcarską.

Łączy ona metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne, które wpływają na ich poziom. Poza tym firmy, które są nastawione na rozwój i dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski – wyjaśniają twórcy zestawienia.

Dodają, że połączenie obu metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku w kolejnych latach.

Wkrótce kolejne inwestycje

Wrocławski Hasco-Lek nie zamierza jednak spocząć na laurach i już przymierza się do kolejnej inwestycji.

Na lutowej sesji wrocławskiej Rady Miejskiej radni zgodzili się, by objąć granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej należące do tej firmy nieruchomości na terenie stolicy Dolnego Śląska. Chodzi dokładnie o sześć działek o łącznej powierzchni ponad 2,5 hektara przy ulicy Żmigrodzkiej.

Hasco-Lek chce zrealizować innowacyjną inwestycję, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności wrocławskiej gospodarki i powstania nowych miejsc pracy. Ma ona polegać na rozbudowie zakładu produkcyjnego firmy w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Żmigrodzkiej 242 E i B we Wrocławiu, a także przy ul. E. Kwiatkowskiego 9 w Siechnicach.

W ramach projektu planowana jest budowa nowych budynków produkcyjnych, modernizacja części istniejącej infrastruktury oraz zakup i instalacja nowych maszyn. Dzięki przeprowadzonym pracom możliwe będzie uruchomienie produkcji nowych wyrobów w technologii niestosowanej obecnie w Polsce, co zostało potwierdzone przez dwie opinie niezależnych jednostek naukowych – zapewniają autorzy stosownej uchwały.

Koszt inwestycji to ponad 50 milionów złotych. Firma planuje również wzrost zatrudnienia na poziomie 30 nowych miejsc pracy.