HICRON wdraża System Monitoring Tool: nowy wymiar administracji systemami SAP

HICRON wdraża System Monitoring Tool: nowy wymiar administracji systemami SAP

Zespół HICRON pracuje nad nowymi rozwiązaniami zarówno w obszarach implementacji, jak i usług stałych. Kolejnym etapem tego procesu jest wdrożenie innowacyjnego narzędzia wspierającego proaktywny monitoring systemów SAP: HICRON System Monitoring Tool.

Na podstawie wielu lat doświadczeń w świadczeniu usług zdalnej administracji systemów SAP, zespół HICRON stworzył autorskie narzędzie, które jest elementem rozbudowanego systemu wczesnego wykrywania problemów w systemach Klientów.

– HSMT umożliwia wczesne identyfikowanie problemów poprzez wykorzystanie wielkoelementowego systemu monitoringu, dzięki czemu potencjalne problemy są odpowiednio wcześnie eliminowane. W konsekwencji prowadzi to do zapewnienia wysokiej dostępności systemów Klientów. Konsultanci z obszaru BASIS od początku 2016 roku na co dzień wykorzystują nowe narzędzie do monitorowania systemów SAP, baz danych oraz zasobów po stronie systemów operacyjnych – mówi Daniel Nowak, architekt rozwiązania  HSMT.

HICRON System Monitoring Tool jest zintegrowany z systemem zgłoszeniowym HICRON Service Portal (service.hicron.com) i pozwala na automatyczne tworzenie w nim zgłoszeń. HSMT analizuje zdarzenia i w przypadku przekroczenia zdefiniowanych progów, automatycznie zakłada zgłoszenie, które trafia do realizacji przez zespół Konsultantów BASIS.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia w administracji systemami HICRON opracował własne progi dla wszystkich monitorowanych wskaźników, które pozwolą proaktywnie zidentyfikować obszary systemu SAP mogące negatywnie wpływać na wydajność i dostępność.

– Warto podkreślić, że to wysokie wymagania stawiane przez Klientów w obszarze dostępności oraz proaktywnego monitorowania zainspirowały nas do stworzenia tego narzędzia. Od pierwszych dni użytkowania zaobserwowaliśmy plusy jego wykorzystania i jesteśmy przekonani o kontynuacji jego rozwoju – mówi Michał Sarna, manager BASIS.

Od 1 stycznia 2016 narzędzie HSMT wspiera monitoring obecnych Klientów zdalnej administracji systemami SAP bez dodatkowych opłat.