Hicron wsparł PKP S.A. – zaprojektował narzędzie automatyzujące obieg dokumentów księgowych

Hicron wsparł PKP S.A. – zaprojektował narzędzie automatyzujące obieg dokumentów księgowych

fot. Epicantus/ (CC BY 2.0)/ flickr.com

fot. Epicantus/ (CC BY 2.0)/ flickr.com

Rejestracja i rozliczanie faktur jest procesem pracochłonnym i kosztownym. Dlatego Hicron stworzył narzędzie, które zapewni optymalizację obiegu faktur w PKP S.A.

Hicron, jako podwykonawca spółki PKP Informatyka Sp. z o.o., zbudował interfejs do obsługi faktur za energię elektryczną wystawianych przez PKP Energetyka na rzecz PKP S.A. Do tej pory część elementów tego procesu była rozliczana manualnie. Po szczegółowej analizie przedwdrożeniowej oraz propozycji optymalizacji opisywanego procesu przy wsparciu SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI) udało się zautomatyzować proces ewidencji księgowej faktur za energię elektryczną.

Istniejąca w PKP S.A. infrastruktura IT została rozszerzona o nowy element platformy integracyjnej umożliwiającej znaczące skrócenie procesu bez narażania klienta na dodatkowe koszty. Trwający 7 miesięcy projekt zakończył się w maju bieżącego roku.

Analiza wdrożeniowa wykazała, że największe możliwości zmian zaistniały w obszarze wprowadzania faktur do systemu SAP RE- FX i ich dalszego przetwarzania. Tym samym architekci rozwiązań z Hicron zaproponowali możliwość optymalizacji m.in. powiązywania oraz aktualizacji umów dotyczących poszczególnych faktur, ich księgowania w module SAP RE-FX, wprowadzania odczytów liczników mediów w SAP, przekazywania wyników księgowania do systemu Finansowego i Księgowego Obiegu Dokumentów.

Hicron donosi, że PKP S.A. już odnotowało znaczącą oszczędność czasu dzięki automatyzacji części procesu.