Impel Business Solutions z tytułem Rzetelenego Outsourcera

Impel Business Solutions z tytułem Rzetelenego Outsourcera

rzetelnyImpelFirma Impel Business Solutions otrzymała tytuł Rzetelnego Outsourcera. Redakcja Outsourcing Magazine poleca IBS jako sprawdzonego Partnera Biznesowego oferującego najwyższe standardy działania.

„Rzetelny Outsourcer” to program, w którym redakcja Outsourcing Magazine wskazuje najbardziej wartościowe podmioty działające w sektorze profesjonalnych usług biznesowych. Dzięki dogłębnemu poznaniu filozofii świadczenia usług, rekomenduje te firmy, które oferują swoim klientom nowoczesną i sprawdzoną formułę współpracy.

rzetelnyImpel-certyfikatImpel Business Solutions znalazł się zatem w gronie firm utytułowanych mianem Rzetelnego Outsourcera. W jej skład wchodzi już 10 firm. Są to: ArchiDoc, Banach Outsourcing, spółka Cursor S.A, Exact Systems, Express Fleet Partner, HRK Sp. z o.o., PAIiIZ, PWC, Sellpoint.

Ideą Outsourcing Magazine jest wskazywanie czytelnikom z kim warto współpracować. Same tytuły „Rzetelnego Outsourcera” stanowią również godne źródło informacji o tym, kto reprezentuje najważniejsze firmy z branży. Dlatego ostatnią laureatką tego programu została Alina Rudnicka–Acosta, prezes zarządu Impel Business Solutions.

W wywiadzie udzielonym redakcji Outsourcing Magazine, opowiada co jest najważniejszym atutem firmy Impel w dziedzinie outsourcingu, zdradza jak firma wspiera budowanie zagranicznych struktur na terenie polski, wyjaśnia na jakim etapie każda firma powinna myśleć o wdrażaniu outsourcingu oraz co na tym może zyskać.

– Z pewnością pierwszymi sygnałami wskazującymi na to, że warto rozważać wsparcie zewnętrznego partnera, są coraz częstsze trudności z utrzymaniem ciągłości procesów, co może przejawiać się brakami kadrowymi i innymi problemami organizacyjnymi. (…) Kolejnym przypadkiem, kiedy niezbędne jest rozważenie możliwości outsourcingu, jest sytuacja, gdy działalność nabiera odpowiednio dużej skali, pociągającej za sobą wprost proporcjonalny wzrost kosztów. Warto zastanowić się, czy taka zależność powinna mieć miejsce – wyjaśnia Alina Rudnicka–Acosta.

Prezes zarządu Impel Business Solutions tłumaczy również, że firmy decydujące się na korzystanie z outsourcingu pozbywają się ryzyka związanego z oszustwami i wyłudzeniami, występującymi na przykład w procesach rozliczania płac, realizacji płatności, czy podczas zawierania kontraktów z dostawcami. Pozwala to lepiej chronić nie tylko finanse, ale i wizerunek firmy.

Sam Impel Business Solutions wyrósł z potrzeby obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej spółek należących do Grupy Impel. Z czasem eksperci przestali pracować jedynie na użytek grupy, ale zaczęli również świadczyć usługi dla podmiotów zewnętrznych. W ten sposób Impel Business Solutions, jako firma polska, należy od wielu lat do Grupy Kapitałowej Impel notowanej na GPW.