Kruk kupi Presco Investments. Transakcja ma wynieść nie więcej niż 220 mln złotych

Kruk kupi Presco Investments. Transakcja ma wynieść nie więcej niż 220 mln złotych

fot. PolandMFA/ (CC BY-ND 2.0)/ cc by 2.0

fot. PolandMFA/ (CC BY-ND 2.0)/ cc by 2.0

Kruk i P.R.E.S.C.O. ustalili główne warunki zakupu 100% udziałów w luksemburskiej spółce P.R.E.S.C.O. Obie spółki zajmują się skupem wierzytelności. KRUK, jako lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, chce przejąć P.R.E.S.C.O., wykupując 100% udziałów oraz prawa do dysponowania portfelami wierzytelności w Polsce.

P.R.E.S.C.O. jest jednym z wiodących podmiotów inwestujących w wierzytelności na rynku polskim i rosyjskim. Spółka działa od 1998 roku i specjalizuje się w nabywaniu portfeli wierzytelności, które przez ich pierwotnych właścicieli zostały uznane za trudne do odzyskania. W samym 2014 roku spółka obsługiwała 1999 spraw. Z kolei łączna wartość spraw Grupy KRUK, liczona według wartości nominalnej, wynosiła na koniec I półrocza 2015 roku 24 mld złotych.

Po podpisaniu przez Kruk listu intencyjnego, dotyczącego zakupu Presco Investments, akcje Presco wzrosły o 95,5 procent. Transakcja przewiduje przejęcie przez Kruk 2 mln spraw obsługiwanych do tej pory na rynku polskim przez Grupę P.R.E.S.C.O. Zasilą one bazę spraw już posiadanych przez Grupę Krupę, a więc liczba spraw prowadzonych w Kruku wzrośnie do ponad 5 milionów.

Ostateczne podpisanie umowy nie jest jeszcze pewne. Zależy od tego, czy spółkom uda się porozumieć co do szczegółowych warunków. Umowa inwestycyjna ma zostać podpisana do 30 października tego roku, ale konieczne jest jeszcze uzyskanie zgody Prezesa UOKiK i rady nadzorczej Kruka. Obie strony ustaliły jednak, że wartość transakcji nie będzie większa niż 220 mln złotych.

Operacja przejęcia Presco Investments przez Grupę Kruk może wymagać również przejęcia struktur. Jak czytamy w komunikacie spółki Presco: „Uważamy że transakcja obejmująca przejęcie przez KRUK SA. spółki zależnej P.R.E.S.C.O. w połączeniu z ewentualnym przejęciem części struktur operacyjnych w Pile pozwoli Grupie KRUK zrealizować znaczące synergie. Doświadczony zespół P.R.E.S.C.O. w połączeniu z doskonałymi procesami operacyjnymi lidera rynku mógłby pozwolić w pełni wykorzystać ogromny potencjał nabywanego portfela wierzytelności. Dlatego też jestem przekonany, iż finalizacja transakcji będzie bardzo korzystna dla obu stron”.

– Po sfinalizowaniu transakcji P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zamierza skoncentrować się na obiecujących projektach w zakresie consumer finance, do których przygotowywaliśmy się w ostatnich kwartałach – dodaje w komunikacie prasowym swojej spółki Krzysztof Piwoński z Presco Group, która od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy, a jej wartość wycenia się na ponad 111 mln złotych.