Lenovo ThinkServer w ofercie AB

Lenovo ThinkServer w ofercie AB

Wrocławska spółka AB wprowadziła do swojej oferty serwery klasy korporacyjnej – Lenovo ThinkServer. Zapewniają one wysoką elastyczność i niezawodność w środowiskach centrów danych tradycyjnych oraz definiowanych programowo.

Siedziba AB

Uruchamiając sprzedaż nowej generacji serwerów Lenovo ThinkServer, AB S.A. udostępnia swoim partnerom produkt wyposażony m.in. w zestaw narzędzi, za pomocą których specjaliści IT mogą zarządzać ich konfiguracją, nieprzerwaną pracą oraz wydajnością.

W oferowanych serwerach zastosowano rozwiązania oszczędzające energię, jak również redukujące hałas.

Lenovo to jeden z globalnych producentów komputerów osobistych oraz dostawcą rozwiązań biznesowych IT.

Serwery Lenovo ThinkServer dostępne są na platformie AB Online.