Pierwszy zjazd absolwentów MBA we Wrocławiu

Pierwszy zjazd absolwentów MBA we Wrocławiu

hicron logo kwadratW dniach 25-26 września we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowe spotkanie: pierwszy Zjazd Absolwentów Master of Business Administration i Franklin University MBA WSB we Wrocławiu. Hicron jest głównym sponsorem tego wydarzenia.

Ukończenie studiów MBA (Master of Business Administration) to nie tylko ogromny prestiż i szansa na zdobycie unikalnych umiejętności menedżerskich, lecz także okazja do nawiązania kontaktów biznesowych, które mogą zaprocentować w przyszłości.

Aby podtrzymać te relacje i zintegrować środowisko absolwentów MBA i Franklin University MBA na Dolnym Śląsku, Klub MBA Wrocław organizuje pierwszą edycję Zjazdu Absolwentów MBA i FUMBA, która odbędzie się 25 i 26 września w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Formuła zjazdu łączy wartość merytoryczną oraz networkingową: 25 września uczestnicy wezmą udział w konferencji biznesowej dedykowanej menedżerom wyższego szczebla oraz w uroczystym bankiecie, zaś następnego dnia – w spotkaniach integracyjnych poszczególnych grup absolwentów.

Hicron partneruje temu wydarzeniu w roli sponsora głównego, a także jako czynny uczestnik konferencji rozpoczynającej Zjazd. Szymon Włochowicz z Hicron wystąpi z prelekcją pt. „Innowacje motorem do zmian w biznesie” podczas panelu „Drogi do sukcesu w biznesie”. Podczas wystąpienie zostaną poruszone najważniejsze kwestie związane z budowaniem przewagi
konkurencyjnej biznesu w oparciu o technologie informatyczne.

Konferencję uświetnią także wystąpienia profesorów: Adama Nogi – „Ekonomiczna ochrona wzrostu przedsiębiorstwa”, Mariana Nogi – „Wejście Polski do strefy euro – perspektywa 2015 r.” oraz Dariusza Dolińskiego „Iluzje na własny temat jako ograniczenie szans na sukces w biznesie i prywatnym życiu”. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor WSB we Wrocławiu, prof. dr hab. Stefan Forlicz.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie http://zjazd.klubmba.wroclaw.pl/