Konsultant ds. SAP WM, MM, SD

TOYA S.A. zatrudni Konsultanta ds. SAP WM, MM, SD

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe w kierunku Informatyka, lub inne techniczne
 • Minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu i budowie rozwiązań informatycznych ze szczególnych uwzględnieniem systemów SAP SD, MM i WM
 • Udział w zakończonych sukcesem wdrożeniach systemu SAP WM, MM i SD będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień, metodyk i narzędzi dotyczących modelowania danych, procesów, analizy wymagań i projektowania architektury systemów IT
 • Bardzo dobra znajomość teorii i metodyk tworzenia systemów informatycznych
 • Dobra orientacja i doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi w tym metodologii ASAP.
 • Pożądana znajomość ABAPa wraz ze znajomością technologii rozszerzeń i konfiguracji (BADI, user-exit) w ww. modułach
 • Znajomość SAP ITS mile widziana
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Odpowiedzialność, sumienność
 • Umiejętność pracy zespołowej.

Obowiązki

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • Tworzenie i rozwijanie rozwiązań w obszarze gospodarki magazynowej oraz sprzedaży i dystrybucji towarów w oparciu o system SAP (moduły WM, MM i SD)
 • Współpracę przy tworzeniu analiz wykonalności dla projektów i żądań zmian oraz wsparcie merytoryczne w trakcie implementacji projektów informatycznych
 • Nadzór merytoryczny i opiekę nad powierzonym obszarem wraz ze wsparciem obsługi problemów
 • Analizę wymagań użytkowników oraz współudział w tworzeniu koncepcji rozwiązań, ich architektury i projektu technicznego
 • Optymalizację aplikacji i systemów
 • Udział w definiowaniu dobrych praktyk i standardów w powierzonym obszarze oraz metod jej dokumentowania
 • Zachowanie najwyższej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych

Kontakt:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  i listu motywacyjnego na adres:
TOYA S.A.
UL. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
lub na adres
[email protected]
(W TEMACIE EMAIL’A PROSZĘ PODAĆ NAZWĘ STANOWISKA)

Prosimy o dołączenie klauzul:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 1997, nr133,poz 883)”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TOYA S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych zawartych w ofercie pracy w bazie rekrutacyjnej administrowanej przez TOYA S.A.”

Kandydat, który chciałaby wycofać swoją ofertę rekrutacyjną z bazy danych TOYA S.A. może przesłać prośbę o usunięcie oferty pocztą tradycyjną i/lub na adres: [email protected] wówczas zostanie ona niezwłocznie wykasowana z bazy TOYA S.A.