O Programie

Program Polski Czempion realizowany jest na zlecenie Miasta Wrocławia przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i PwC.
Proces internacjonalizacji wrocławskiej gospodarki następuje dwukierunkowo:  poprzez pozyskiwanie zaawansowanych zewnętrznych projektów inwestycyjnych, jak również poprzez ekspansję wrocławskich firm na świat. Oba kierunki są równie ważne dla silnego umiejscowienia Wrocławia w światowej sieci powiązań gospodarczych.

Wrocław od lat skutecznie pozyskuje zagraniczne inwestycje – swoje centra w stolicy Dolnego Śląska mają chociażby Google, IBM, HP, Nokia Networks czy McKinsey & Company. Teraz przyszedł czas, aby firmy z Wrocławia, które już odnoszą sukcesy na świecie, były programowo wspierane w swoim rozwoju.

Firmy biorące udział w programie Polski Czempion muszą mieć charakter co najmniej multilokalny w skali Europy oraz posiadać strategię globalną. W programie bierze udział 12 firm mających swoje centrale we Wrocławiu: AB, Clarena, Hasco-Lek, Hicron, Kruk, Impel, Neurosoft, Rawlplug, REC Global, Selena, SMT Software, TelForceOne oraz Toya.

Program  wspiera wrocławskie firmy w obszarach, które są przez nie definiowane jako kluczowe. Pierwszy zestaw strategicznych obszarów został wyłoniony w ramach serii warsztatów – zagadnienia te skupiają się wokół zasobów ludzkich, promocji, badań i rozwoju. Na bazie pierwszych działań wykreowaliśmy platformę komunikacji, która pozwala generować w sposób ciągły nowe pomysły na projekty wspierające wrocławską gospodarkę.
Z punktu widzenia Wrocławia, celem programu jest posiadanie w mieście w perspektywie 10 lat kilku central firm globalnych. Wpłynie to znacząco na stabilność gospodarki i jej potencjał innowacyjny, a także zwiększy cyrkulację kapitału w obszarze MŚP.

Dnia 7 maja 2012 roku w Warszawie deklarację przyłączenia się do programu podpisali przedstawiciele województw lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, Gdańska, Katowic, Olsztyna, Poznania, Szczecina oraz Rzeszowa.
Oficjalna strona programu: www.polskiczempion.pl

Media o nas