KRUK S.A.

KRUK S.A.

Branża: finansowa
Liczba współpracowników: 2500
Kraje działalności: Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Luxemburg, Malta
Rok założenia: 1998
Strona www:www.kruksa.pl

O Grupie KRUK

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania należnościami, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się odzyskiwaniem należności konsumenckich i gospodarczych na drodze polubowne (KRUK S.A. w Polsce, KRUK Romania s.r.l w Rumunii, KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. w Czechach i na Słowacji oraz KRUK Deutschland GmbH w Niemczech). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne. W ramach Grupy Kapitałowej KRUK działają ponadto kancelaria radców prawnych zajmująca się inicjowaniem postępowań sądowych i egzekucyjnych (Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko), biuro informacji gospodarczej gromadzące dane o płatnościach i dłużnikach (Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.), Biuro Detektywistyczne KRUK, oraz spółka sekurytyzacyjna. Grupa specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami na skalę masową.

KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, pakietami spraw telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych, zakładów energetycznych, gazowni, firm z sektora FMCG. Centrala operacyjna spółki mieści się we Wrocławiu. Na terenie całej Polski firma posiada 8 oddziałów regionalnych i prawie 50 przedstawicielstw terenowych. Obecnie spółka zatrudnia blisko 2500 osób. Spółka KRUK S.A. zadebiutowała w dniu 10 maja 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Historia firmy

W 1998 roku we Wrocławiu dwóch wspólników, prawników po aplikacji sędziowskiej Piotr Krupa oraz Wojciech Kuźnicki zakłada firmę KRUK Sp. z o.o. W latach 1999-2003 firma rozwija się dynamicznie osiągając pozycję niekwestionowanego lidera na rynku usług windykacyjnych. W tym okresie firma pozyskuje pierwszych klientów do obsługi portfeli masowych. Również utworzona zostaje kancelaria prawna dedykowana do prowadzenia postępowań sądowych i wspierania procesów egzekucji komorniczej.

W 2003 roku fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, inwestuje 12 mln USD i obejmuje 70% pakietu udziałów firmy KRUK. W tym samym okresie KRUK w pełni wdraża własny system informatyczny Delfin, dedykowany do obsługi wierzytelności. Kolejny rok przyniósł firmie uzyskanie zezwolenia MSWiA na wykonywanie usług detektywistycznych i utworzenie Biura Detektywistycznego KRUK. Natomiast Enterpise Investors podejmują decyzję o zainwestowaniu w firmę kolejnych 10 mln USD.
Wraz z nastaniem roku 2005 status spółki zostaje przekształcony w spółkę akcyjną. Zwiększa się również struktura Grupy, powstaje Prokura NS FIZ oraz KRUK Corporate sp. Z o.o. (dedykowana do obsługi wierzytelności gospodarczych). KRUK przystępuje do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i współtworzy Kodeks Dobrych Praktyk Windykacyjnych.

W 2006 powstaje Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Spółka Komandytowa oraz dochodzi do sfinalizowania pierwszych transakcji sekurytyzacyjnych z udziałem funduszu Prokura. Kolejnym krokiem Grupy jest ekspansja zagraniczna. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju w 2007 roku w Rumunii utworzona zostaje spółka KRUK  Romania s.r.l. W Polsce natomiast powstaje własne biuro informacji gospodarczej Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

W 2008 roku firma przyjmuje nową strategię. Zmiana polega na przyjęciu strategii windykacji pro ugodowej. 17 listopada 2009 po raz pierwszy w Polsce był obchodzony „Dzień bez Długów”. Idea tego dnia polega na nawiązaniu kontaktu z wierzycielem lub firmą zarządzającą naszą zaległością, oddawaniu nawet najmniejszych kwot, nie kupowaniu „na zeszyt” oraz nie zadłużaniu się. Drugą inicjatywą organizowaną przez KRUKa była akcja edukacyjna „Nasze Długi”. Jej celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zarządzania własnymi finansami oraz odpowiedzialnego zadłużania się. Firma również stawia na rozwój usług hybrydowych łączących windykację z gromadzeniem i udostępnianiem informacji gospodarczych.

2010 to pierwsza ogólnopolska kampania telewizyjna, w której KRUK zachęca osoby zadłużone do kontaktu z windykatorem i promująca prougodowe podejście do dłużników. To pierwsze ogólnopolskie przedsięwzięcie tego typu w branży zarządzania wierzytelnościami.
10 maja 2011 KRUK S.A debiutuje na warszawskiej Giełdzie papierów Wartościowych. Pierwszy dzień notowań zakończył się wzrostem wartości akcji o 5%. W Czechach powstaje kolejna zagraniczna spółka Grupy – KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. W 2013 roku uruchomiony został serwis VERIF.PL, za pośrednictwem którego Grupa proponuje unikatowe rynku połączenie usług weryfikacji, prewencji i windykacji w ramach jednej oferty przygotowanej specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W dniu 19 sierpnia 2014 roku Grupa KRUK zawarła umowę założenia spółki na rynku niemieckim KRUK Deutschland GmbH.