Selena: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy

Selena: WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy

Selena Silver forumWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Selena podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2014 rok. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,28 zł na akcję, co łącznie daje niemal 6,4 mln zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 czerwca 2015 roku, a jej wypłata nastąpi 30 czerwca 2015.

Priorytetem Grupy Selena na najbliższe miesiące jest kontynuacja rozwoju innowacyjnych produktów ze szczególnym uwzględnieniem ociepleń, materiałów suchych i hydroizolacji oraz wzmocnienie pozycji na światowych rynkach w grupie produktowej klejów i uszczelniaczy. Spółka zamierza również regularnie pracować nad poprawą efektywności operacyjnej w obszarze procesów produkcyjnych, zakupowych, logistycznych oraz badawczo-rozwojowych.

W 2014 roku Grupa Selena osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 1,1 mld zł, a zysk netto wyniósł 21 mln zł i był porównywalny z wynikiem osiągniętym w 2013 roku. Kontynuując politykę dywidendową Zarząd Seleny FM SA zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2014 w wysokości 0,28 zł na akcję. Za 2013 rok Grupa Selena wypłaciła dywidendę w wysokości 0,28 zł na akcję co dało łączną kwotę 6,39 mln zł.

Zarząd Selena FM S.A. jednocześnie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, w składzie:

Krzysztof Domarecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Borysław Czyżak – Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Knaflewski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Krämer – Członek Rady Nadzorczej

Sylwia Sysko – Romańczuk – Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

Borysław Czyżak jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk w 1991 roku, prowadził zajęcia dla studentów Politechniki Poznańskiej. Odbył staże naukowe w Oksfordzie i na Uniwersytecie Stanforda, w centrum kalifornijskiej Doliny Krzemowej. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dołączył do warszawskiego biura firmy McKinsey&Company specjalizującej się w doradztwie strategicznym, uczestniczył w projektach dotyczących prywatyzacji i zmian strategicznych w firmach przemysłowych, liniach lotniczych, telekomunikacji i w bankowości. W tym czasie ukończył program MMBA w Holandii prowadzony dla firmy McKinsey.

W latach 2000-2014 związany ze szwajcarską firmą Egon Zehnder International i jej biurem w Warszawie, od 2007 roku Partner w centrali Egon Zehnder AG w Zurychu. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Egon Zehnder w Polsce. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie kadrowym, zagadnieniach nadzoru właścicielskiego i rozwoju kadr. W ostatnich latach prowadził szereg projektów dotyczących pomocy przy połączeniach i przejęciach firm, poszukiwania kadr, budowania rad nadzorczych, audytów kadry zarządzającej w Polsce, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i na Bliskim Wschodzie. W Polsce pracował z wieloma spółkami wchodzącymi w skład indeksu WIG20, ale większość czasu poświęca firmom prywatnym będącym w rękach założycieli. Jest członkiem rady nadzorczej firmy AAA Auto z siedzibą w Pradze, będącej własnością funduszu Abris. Jest jednym z fundatorów Fundacji Studnia Nadziei budującej studnie w Afryce.

Stanisław Knaflewski – magister prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwent studiów Master of Laws in European Law (LLM) College of Europe, Brugia, Belgia i Master of Business Administration (MBA) INSEAD, Fontainebleau, Francja.

W latach 1993 – 1994 w kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki&Szlęzak jako prawnik.

W latach 1995 – 1999 w Boston Consulting Group – jako Konsultant w biurze w Paryżu oraz Menedżer w biurze w Warszawie – członek zespołu, który stworzył warszawskie biuro firmy.

W latach 1999 – 2013 w Enterprise Investors – początkowo jako Partner, a od 2009 r. członek Rady Dyrektorów. Przeprowadził liczne projekty inwestycyjne, sprawował nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi, uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu strategii ich rozwoju. Zasiadał w radach nadzorczych spółek publicznych: Bułgarska Telekomunikacja (członek Rady Nadzorczej i przewodniczący Komitetu Inwestycji w Środki Trwałe), Stomil Sanok S.A. (zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej) i Polfa Kutno S.A. (zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej).

Od grudnia 2013 roku członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji w PKP CARGO S.A.

Od kwietnia 2015 Konsultant Banku Światowego w Polsce zaangażowany w projekt dotyczący innowacji w polskim przemyśle.

Informacje dodatkowe:

Grupa Selena to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce. Selena oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych – główne marki to TYTAN, ARTELIT oraz hiszpańska QUILOSA. Selena jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne.

W skład Grupy wchodzi 30 spółek w 17 krajach na całym świecie. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie. Globalne doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać. Dzięki nim Selena staje się firmą innowacyjną i kreuje nowe rozwiązania dostosowane do potrzeb użytkowników realizując tym samym nową misję Grupy „Razem budujemy sprawniej i lepiej – Together we deliver better building performance”.

Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Spółka została wyróżniona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w ramach konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Trwały Sukces” oraz otrzymała m.in. tytuł Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”. Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klientów firmy, o czym mogą świadczyć liczne nagrody, jakimi spółka jest honorowana.

Od kwietnia 2008 akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o spółce na www.selena.com